Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Hasj kan føre til tyngre stoffer hos problemungdom

Publisert Oppdatert


For ungdom som har problemer på andre områder øker bruk av cannabis risikoen for å starte med tyngre stoffer. For andre ungdommer er sammenhengen ikke så tydelig, viser en studie av SIRUS-forskerne Hans Olav Melberg og Anne Line Bretteville-Jensen.


Den såkalte trappetrinnshypotesen hevder at bruk av cannabis øker risikoen for også å starte med tyngre rusmidler. Forskerne har testet denne kontroversielle, men innflytelsesrike, hypotesen på et utvalg av drøyt 800 cannabisbrukere i Norge.

Om studien

For å undersøke om det finnes en årsaksmessig trappetrinns-effekt, gjorde forskerne en analyse som, i tillegg til personlige og økonomiske faktorer, også tok hensyn til ulikheter i ”sårbarhet” for rusmiddelbruk.

Modellen finner to klart avgrensede grupper; en liten gruppe ”problemungdom” og en større gruppe ”vanlig ungdom”. ”Problemgruppen” var kjennetegnet av tidlige problemer med skole, foreldre, politi og venner, tidlig rusmiddeldebut og mer intensiv bruk av rusmidler.

Trappetrinnseffekt

– I den lille ungdomsgruppen finner vi en klar trappetrinnseffekt der bruk av cannabis mer enn dobler risikoen for å starte med tyngre stoffer. I den større gruppen ungdommer har tidligere cannabisbruk mindre innflytelse, sier Anne Line Bretteville-Jensen.

I tillegg til Melberg og Bretteville-Jensen står Andrew M. Jones bak studien, som er publisert i tidsskriftet Empirical Economics.

Referanse

Melberg Ho, Jones AM, Bretteville-Jensen AL: Is cannabis a gateway to hard drugs? 2010 (pdf)  10.1007/s00181-009-0280-z

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.