Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Finanskrisen kan føre til økt bruk av narkotika

Publisert Oppdatert


Det er selvsagt vanskelig presist å forutsi finanskrisens betydning for narkotikabruk, men isolert sett vil trolig dagens økonomiske nedgangstider øke bruk av illegale stoffer i den vestlige verden.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer SIRUS-forsker Anne Line Bretteville-Jensen i en studie publisert i tidsskriftet International Journal of Drug Issues.

Nytt perspektiv i forskningen

- I et narkotikapolitisk perspektiv er det viktig å forstå hvilke konsekvenser endringer i globale økonomiske forhold har for narkotikabruk og narkotikabrukere, sier Bretteville-Jensen. Et svært aktuelt spørsmål i så måte er om den økonomiske nedgangstiden vil ha betydning både for antall narkotikabrukere og for omfanget og hyppigheten i bruken blant etablerte brukere.

Ifølge Bretteville-Jensen benytter forskning på bruk av tunge stoffer som amfetamin, kokain og heroin som regel data på individnivå. Variasjoner i folks narkotikabruk analyseres ofte i forhold til personlige, sosioøkonomiske og miljømessige faktorer. Det har i internasjonal forskning vært mindre fokus på hvordan disse individuelle faktorene påvirkes av større makroøkonomiske forhold, som for eksempel en finanskrise.

Priser og inntekter

- Økonomiske nedgangstider kan påvirke bruken av tunge narkotiske stoffer på mange måter. I denne studien er hovedfokuset på hvordan nedgangstidene påvirker narkotikapriser og brukernes inntekter og videre hvilke betydninger disse endringene har for forbruket av illegale stoffer, sier Bretteville-Jensen.

Resultatene viser at det er sannsynlig med et fall både i narkotikapriser og brukernes inntekter. Tidligere empiriske studier bekrefter at selv brukere av tung narkotika påvikes av priser - også for narkotika er det slik at når prisene går ned, går forbruk opp. Samtidig vil en nedgang i brukernes inntekter gi redusert bruk. Nedgangstider kan i tillegg også ha ytterligere effekter som kan bidra til mer narkotikabruk, som flere marginaliserte personer og flere med et følt behov for selvmedisinering.

- Selv om virkningen av reduserte priser og inntekter peker i hver sin retning, vil bruken av narkotika i den vestlige verden trolig øke med finanskrisen. Hvor stor denne økningen blir, vil naturligvis avhenge av omfang og varighet av den økonomiske tilbakegangen og av utviklingen i de andre faktorene som påvirker narkotikabruken, avslutter Bretteville-Jensen.

Referanse

Anne Line Bretteville-Jensen, (2011). Illegal drug use and the economic recession. What can we learn from the existing research? International Journal of Drug Policy doi: 10.1016/j.drugpo.2011.03.009

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.