Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Erfaringer med EuropASI i Norge

Publisert Oppdatert


EuropASI er for første gang i Norge benyttet i en omfattende oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling. Instrumentet fanger kompleksiteten i rusmiddelproblemene og klientens egen refleksjon, og dette er blant styrkene som trekkes fram i en SIRUS-rapport av Grete Lauritzen.


Har du funnet en feil?

Rapporten beskriver og evaluerer bruken av verktøyet European Addiction Sverity Index (EuropASI) i en oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling. Rapporten vurderer verktøyet kritisk både i en forskningssammenheng og for klinisk bruk. EuropASI er den europeiske utgaven av et strukturert kartleggingsverktøy, som er utviklet i USA og har fått stor internasjonal utbredelse og anerkjennelse.

Oppfølgingsstudie

Underlagsmaterialet for evalueringen er studien "Hvilken nytte for hvem, og til hvilken kostnad?". Her er nærmere 500 narkotikabrukere, rekruttert fra 20 norske behandlingstiltak intervjuet ved inntak i behandling og ved fire oppfølginger i perioden 1998 til 2009. EuropASI ble valgt som hovedinstrument for studien og ble benyttet for å beskrive klientene ved inntak og for å måle endring i problembelastning over tid.

Flerdimensjonalt verktøy

EuropASI er et flerdimensjonalt kartleggingsverktøy med syv hovedområder: fysisk helse, utdanning og arbeid, alkoholbruk, narkotikabruk, kriminalitet, familie og sosiale relasjoner og psykisk helse. Denne konstruksjonen blir vurdert særlig positivt fordi den bidrar til å kartlegge og uttrykke kompleksiteten i klientenes situasjon.

Opplæring og videreføring

En nasjonal opplæringsstandard er utviklet etter modell fra European Addiction Training Institute (Nederland), og undervisningen er forankret ved SERAF. I 2011 vil en faggruppe vurdere den nylig reviderte (sjette)versjonen av ASI for bruk i Norge.

Referanse

Grete Lauritzen: "European Addiction Severity Index (EuropASI) i en oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling. Refleksjon om kvaliteter ved instrumentet for forskning og praksisformål

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.