Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Er rusmiddelforskningen styrt?

Rusmiddelforskningen er i all hovedsak forskerinitiert. Forskerne velger selv sine problemstillinger og utformingen av sine prosjekter, skriver SIRUS-forsker Bergljot Baklien i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Som det meste av norsk forskning, er rusmiddelforskningen statlig finansiert. Den direkte økonomiske støtten fra departementet gir imidlertid et handlingsrom som er større enn for oppdragsforskerne i andre deler av instituttsektoren, i følge Baklien.

– Å slutte fra finansieringsform til at rusforskningen er mer styrt enn annen samfunnsforskning, blir helt urimelig, sier Baklien som selv har lang erfaring fra oppdragsforskning.

Cannabisdebatt

Bakgrunnen for Bakliens artikkel er en debatt om avkriminalisering av cannabis som startet høsten 2009. Her ble SIRUS anklaget for å ha vært unnvikende når det gjelder å ta tak i narkotikapolitiske spørsmål. Forklaringen skal være at norsk rusmiddelforskning er styrt og disiplinert av departementet.

Mens de fleste andre samfunnsvitenskapelige institutter finansierer sin forskning gjennom å konkurrere om oppdrag eller utlysninger fra Forskningsrådet, har SIRUS en egen post på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Oppdragsfinansiert forskning

– Oppdragsforskningen som dominerer andre deler av den samfunnsvitenskapelige instituttsektoren, er prosjektstyrt og problemstillingene er i hovedsak bestemt av den som er villig til å betale for prosjektet. Der går dessuten store deler av forskernes arbeidstid med til å svare på utlysninger fra oppdragsgiverne. Lydhørhet overfor oppdragsgivers ønsker er en forutsetning for å nå fram i konkurransen, sier Baklien.

Baklien framhever at grunnfinansieringen til SIRUS gjør at instituttet kan forholde seg friere til de temaene og problemene som til enhver tid er i departementets fokus. Den muliggjør også en langsiktighet i forskningen som ofte er vanskelig i oppdragssektoren. I den grad det trekkes fram konkrete forskningsbehov fra departementet, er det ofte videreføring av prosjekter som i utgangspunktet var forskerinitierte.

Styrer forskningen politikken?

Baklien diskuterer også et annet premiss i kritikken mot SIRUS: at dersom forskningen sier at cannabis bør avkriminaliseres, så ville også politikken sett annerledes ut.

– Til tross for koblingene mellom forvaltning og forskning, er de direkte linjene fra forskning til beslutninger og politikk sjeldne. Som annen samfunnsforskning konkurrerer rusmiddel-forskningen med andre kilder og andre virkelighetsbeskrivelser. Forskningsinnsatsen har derimot betydning ved at den påvirker dagsorden og måten man forstår og snakker om problemer på, sier Baklien.

Debatt i Nytt Norsk Tidsskrift

I tidsskriftet står Bakliens artikkel sammen med en artikkel av Svanaug Fjær og en av Willy Pedersen som begge diskuterer forholdet mellom rusmiddelpolitikk og rusmiddelforskning.

Referanse

Baklien, Bergljot (2010),  Norsk rusmiddelforskning - styrt eller styrende?, Nytt Norsk Tidsskrift 2010, 27(1/2):162-171

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.