Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Er bruk av usynlig teater etisk forsvarlig?

Publisert Oppdatert


Usynlig teater er en lite kjent og lite brukt metode bortsett fra i studier av omfanget av skjenking til berusede personer. Bergljot Baklien og Kristin Buvik argumenterer i en artikkel i Sosiologisk tidsskrift for at det forskningsetiske rammeverket i større grad bør åpne for bruk av usynlig teater i studier av overskjenking.


Har du funnet en feil?

SIRUS-forsker Bergljot Baklien og Kristin Buvik presenterer usynlig teater som en samfunnsvitenskapelig metode for datainnsamling. De drøfter etiske utfordringer knyttet til at metoden bryter med prinsippet om informert samtykke og at det provoseres fram en bestemt situasjon. Spørsmålet blir dermed om de utforskedes frihet, selvbestemmelse eller privatliv trues i vesentlig grad, og om en kunne fått fram de samme resultatene ved hjelp av andre metoder.

Metoden er lite brukt, bortsett fra i studier av situasjonen på skjenkesteder. Der brukes skuespillere som spiller overstadig beruset mens de bestiller øl. Datainnsamlingen foregår på en åpen arena og involverer de restaurantansatte i egenskap av deres yrkesrolle. Den går ikke inn i deres private rom. Det som studeres, er en samhandlingssituasjon som varer noen få minutter, og er en situasjon de ansatte er vant til å håndtere.

Usynlig teater sammenliknes med andre metoder som kunne vært brukt til å belyse samme problemstilling. Sammenlikningen viser at usynlig teater er mer pålitelig og mindre kostnadskrevende enn alternative metoder. De etiske utfordringene må likevel vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle når en så vidt kontroversiell metode skal benyttes. Forfatterne konkluderer imidlertid med at den tradisjonelle etiske referanserammen kanskje bør nyanseres noe når det gjelder bruk av usynlig teater for å studere overskjenking.

Les vitenskapelig artikkel om studien

Baklien, Bergljot; Buvik, Kristin. Usynlig teater: En metode med etiske utfordringer. Sosiologisk tidsskrift 02 / 2008 (Volum 16).

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.