Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Det norske sprøyterommet – politikk og kontroverser

Publisert Oppdatert


SIRUS har evaluert forsøksordningen med sprøyterom. Astrid Skretting og Hilgunn Olsen oppsummerer de viktigste funnene i evalueringen i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift. De drøfter også hvorfor den norske diskusjonen om sprøyterommet har blitt så intensiv.


Har du funnet en feil?

– Norsk narkotikapolitikk kan sies å følge to spor, sier forskningsleder ved SIRUS Astrid Skretting. – Som en del av en restriktiv narkotikapolitikk er bruk av narkotika forbudt. Samtidig er det bred enighet om nødvendigheten av et bredt spekter av hjelpe- og behandlingstiltak for de som har problemer knyttet til narkotikamisbruk. Her inngår også såkalte skadereduksjonstiltak. Dette er en viktig bakgrunn for at debatten om sprøyterom har blitt så intensiv i Norge, sier Skretting.

Helhetlig diskusjon

Den tradisjonelle forbudspolitikken i Norge har derfor ikke blitt erstattet av en ny politikk. Ulike tiltak for skadereduksjon, som for eksempel sprøyterom har derimot blitt en integrert del av denne politikken.

– Den videre debatten om sprøyterom i Norge bør inngå i en mer helhetlig diskusjon om avveiing av konkrete skadereduksjonstiltak opp i mot en mer overordnet rusmiddelpolitikk, sier Skretting.

Ble målene nådd?

Artikkelen presenterer de viktigste funnene i SIRUS´ evaluering av forsøket med sprøyterom i Oslo. Evalueringen kunne ikke konkludere om målene med prøveordningen ble nådd. Det skyldes både at målene praktisk og metodisk var vanskelig å måle empirisk, at dataene var utilstrekkelige og at prøveordningen var kortvarig.

Kostbar ordning

Evalueringen viste at et sprøyterom som skal tilfredsstille kravene i den norske prøveordningen er svært krevende for de ansatte. Et sprøyterom som skal være et instrument for myndighetenes politikk overfor injeksjon av heroin og samtidig sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø vil bli svært kostbart.

Referanse

 Skretting, Astrid; Olsen, Hilgunn. The Norwegian injecting room trial. Politics and controversies.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.