Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Brukernes tillit spesielt viktig i lavterskeltilbud

Publisert Oppdatert


Personer som har både rusproblemer og dårlig psykisk helse er avhengige av å få tillit til de ansatte ved lavterskeltilbud. Først da vil de ta i bruk tjenestene der. Tillit mellom hjelper og bruker er grunnleggende for at hjelp skal bli tatt imot.


Har du funnet en feil?

Slik konkluderer Marit Edland-Gryt og Astrid Skatvedt i en ny studie de har publisert i tidsskriftet International Journal of Drug Policy.

De har gjennom to år intervjuet personer med rusproblemer og dårlig psykisk helse ved et lavterskeltilbud i Oslo. Mange av brukerne uttrykker en generell skepsis til store deler av hjelpeapparatet. Analysene tyder på at tillit til de ansatte er en forutsetning for at personer med rus- og psykiske helseproblemer skal ta imot hjelp som fører til bedring av livssituasjonen.

Må forsere terskler

Lavterskeltilbud har naturlig nok lavere terskler enn ellers i hjelpeapparatet. Likevel må brukere forholde seg til ulike terskler. Disse må forseres for at brukere skal få den hjelpen de har behov for. Tersklene handler blant annet om registrering, kompetanse og effektivitet.

Funnene til Edland-Gryt og Skatvedt antyder at tillit utgjør en fjerde terskel, og at arbeid som bygger opp under en tillitsfull relasjon har betydning for i hvilken grad brukere kan stige over de tre andre tersklene. Relasjonsbyggende arbeid kan på den måten bidra til at brukere mottar hjelp som oppleves relevant for deres bedringsprosess, konkluderer de.

Om metoden

Etnografisk feltarbeid med deltakende observasjon. Fokusgruppe- og individuelle intervjuer med brukere og ansatte ved et lavterskeltilbud for personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer i Oslo.

Referanse

Marit Edland-Gryt, Astrid Helene Skatvedt, (2013). Thresholds in a low-threshold setting: An empirical study of barriers in a centre for people with drug problems and mental health disorders doi: 10.1016/j.drugpo.2012.08.002 ISSN: 0955-3959

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.