Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Bruker mer narkotika enn tidligere antatt

Publisert Oppdatert


800 mg amfetamin, 1014 mg kokain eller 682 milligram heroin. Så mye oppgir brukere i marginaliserte miljøer at de tok siste døgn de brukte stoffene. Dette er noe høyere enn tidligere antatt.


Har du funnet en feil?

– Gjennomsnittet for enkeltdoser var 297 mg for amfetamin, 487 mg for kokain og 297 mg for heroin. Dette er også noe høyere enn tidligere antatt, sier SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen.

– Median verdi (den verdien som deler utvalget i to deler) var imidlertid 250 mg for alle tre stoffgrupper.

I følge Amundsen finnes det få vitenskapelig studier av hvor store mengder illegale narkotiske stoffer som konsumeres av individuelle brukere. Forskeren forteller at slike målinger er viktige for å forstå bruksmønstre av stoffene, og for å kunne beregne størrelsen av narkotikamarkeder.

Størrelsen av konsumet er også viktig kunnskap i metodesammenligninger av spørreundersøkelser i befolkningen og målinger av narkotika i avløpsvann.

Analyser viste at det var liten forskjell i mengde stoff brukt blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Personer som hadde brukte stoffene hyppig tok større doser enn personer som brukte stoffene sjeldnere. Mengde stoff brukt var også høyere for det av de tre stoffene (amfetamin, kokain, heroin) som ble brukt flest ganger siste 12 måneder. Det var noe forskjell i mengde brukt mellom personer intervjuet i de tre byene.

Om studien

I denne studien ble det i spørreundersøkelser blant marginaliserte brukere av amfetaminer, kokain og heroin spurt både etter hyppighet av bruk, om enkeltdose og samlet mengde tatt inn siste brukerdøgn. Undersøkelsen ble gjennomført blant 413 brukere i Arendal i 2010, Tromsø i 2011/2012 og i Oslo i 2013.

Les hele studien på tidsskriftets nettsted (kun tilgjengelig for abonnenter eller betalende)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.