Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Avkriminalisering ga lavere debutalder

Publisert Oppdatert


I Australia har avkriminaliseringen av mindre cannabislovbrudd ført til at ungdom prøver hasj og marihuana tidligere i livet. En avkriminalisering i Norge kan ha samme effekt.


Har du funnet en feil?

Forskere fra Australia og Norge har undersøkt om avkriminaliseringen av cannabisbruk i deler av Australia har ført til flere cannabisbrukere og endret debutalder, sammenlignet med deler av landet som ikke har avkriminalisert bruken.

– Avkriminaliseringen førte til at den vanligste alderen for å prøve cannabis blant australsk ungdom sank fra 18 til 16 år, sier Anne Line Bretteville-Jensen ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– En tilsvarende effekt kan vi også få i Norge dersom vi avkriminaliserer cannabisbruk slik de har gjort i Australia, sier Bretteville-Jensen.

– Selv om lovendringen i prinsippet kun gjaldt australiere over 18 år, kan de unge ha oppfattet dette som et signal om at cannabisbruk er mindre problematisk enn tidligere antatt, og derfor begynt før de ellers ville ha gjort.

Forskeren mener lav debutalder er bekymringsfullt fordi cannabisbruk tidlig i livet gir økt risiko for avhengighet, dårligere skoleprestasjoner, psykiske problemer og språk¬- og hukommelsesvansker.

Kun bot, ingen kriminalisering

Bretteville-Jensen forteller at avkriminaliseringen i Australia innebærer at folk som blir tatt for besittelse av små kvanta cannabis, blir ilagt et mindre gebyr i stedet for å bli straffeforfulgt. Gebyret er som regel under 1000 kroner. Forholdet blir heller ikke notert i strafferegisteret.

– At Australia har avkriminalisert mindre cannabislovbrudd betyr ikke at de har legalisert stoffet. Cannabis er fremdeles forbudt. Hvis de hadde legalisert stoffet måtte de fjerne lovforbudet og i stedet etablere et lovlig omsetningsmarked. For eksempel butikkutsalg, sier hun.

Samme bruk fem år etter avkriminalisering

Forskernes analyser viste at avkriminalisering ga en midlertidig og liten økning i netto cannabisbruk. Andelen av befolkningen som noen gang hadde prøvd cannabis økte med ca. 1 prosent etter 5 år. Økningen synes ikke å vedvare etter de første fem årene.

– Dette funnet kan ikke uten videre overføres til Norge. Blant annet fordi antall brukere i utgangspunktet er så forskjellig i Norge og Australia, sier Bretteville-Jensen.

– Australia har et av verdens høyeste forbruk av cannabis. Mer enn en tredjedel av den voksne befolkningen har prøvd stoffet. Tilsvarende tall for Norge er litt under 20 prosent. Forskjellen innebærer at potensialet for økning i bruken er høyere her enn i Australia.

I 2012 oppga 19 prosent av den norske befolkning at de hadde brukt cannabis noen gang. Tilsvarende tall for 1985 var 8,5 prosent. I 2012 var andelen av befolkningen som har brukt cannabis siste år og siste 30 dager mye lavere enn for noen gangs bruk for alle år, hhv. 3,4 og 1,5 prosent.

Cannabisbrukere utgjør 80 prosent av verdens 200 millioner illegale narkotikamisbrukere. I land som USA, Storbritannia og Australia har mer enn 30 prosent av befolkningen brukt cannabis, selv om stoffet er ulovlig.

Om studien

Fire av åtte stater og territorier i Australia avkriminaliserte mindre cannabislovbrudd i perioden 1987-2004. Forskerne har undersøkt om avkriminaliseringen i de fire statene har økt andelen cannabisbrukere og senket debutalderen, sammenlignet med statene som ikke har avkriminalisert bruken. Datagrunnlaget er nasjonale spørreundersøkelser om narkotikabruk, besvart av 40 000 australiere i perioden 1998 – 2010.

Referanse

Williams J, Bretteville-Jensen AL (2014). Does liberalizing cannabis laws increase cannabis use? Journal of Health Economics 36, 20-32.

Kun sammendraget av artikkelen er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall en  e-post til biblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.