Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Sovemedisiner kan gi økt risiko for trafikkulykker

Bruk av sovemedisin av typen z-hypnotika er vanlig i Norge. Mange har ment at terapeutisk bruk av slike sovemidler ikke gir nedsatt prestasjonsevne på dagtid. I en studie fra 2008 fant imidlertid forskere ved Folkehelseinstituttet det er økt risiko for å bli involvert i en trafikkulykke etter man har fått forskrevet slik sovemedisin (Imovane®, Stilnoct®). Risikoen kan sammenliknes med andre sovemedisiner som Apodorm®og Mogadon.

piller blå.jpg
Tidligere forskning har vist at det er økt risiko for trafikkulykker når man har fått forskrevet medikamenter som tilhører legemiddelgruppen benzodiazepiner. Gruppen benzodiazepiner inneholder bl.a. sovemedisiner, angstdempende og beroligende medisiner. De siste årene har det imidlertid vært en stor økning i bruk av sovemedisiner innenfor legemiddelgruppen z-hypnotika (inneholder virkestoffene zopiklon (Imovane®), zolpidem (Stilnoct®) og zaleplon (Sonata®)). Disse midlene har kortere virketid og forsvinner raskere fra kroppen sammenliknet med benzodiazepiner. Det har derfor vært vanlig å tro at disse legemidlene ikke har like stor negativ virkning på bilkjøring ”dagen derpå” som benzodiazepiner.

I 2006 ble sovemedisin som inneholder virkestoffet zopiklon forskrevet til hele 6 % av befolkningen mellom 18-69 år i Norge. Til tross for økende bruk av disse sovemedisinene over store deler av verden, er midlene lite studert med tanke på en eventuell sammenheng med økt risiko for trafikkulykker.  

Forskere fra Folkehelseinstituttet publiserte i 2008 en studie på risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke etter forskrivning av ulike sovemedisiner. Studien er gjennomført ved hjelp av data fra tre forskjellige registre. Sovemedisinene zopiklon (Imovane®), zolpidem (Stilnoct®), nitrazepam (Apodorm®, Mogadon®) og flunitrazepam (Flunipam®, Rohypnol®) ble studert. Alle innbyggere i Norge som var mellom 18 og 69 år i perioden april 2004 – september 2006 (3,1 millioner personer) ble inkludert i studien via Folkeregisteret. Informasjonen om legemiddelforskrivninger og innblanding i trafikkulykke med personskade som bilfører ble hentet fra henholdsvis Reseptregisteret og Veitrafikkulykkesregisteret. Forekomsten av ulykker i tidsrommet etter forskrivning for en sovemedisin (eksponert periode) ble sammenlignet med forekomsten av ulykker i ikke-eksponerte perioder.

Studien viste en tydelig økt risiko for trafikkulykke den første uken etter forskrivning for hvert av de nevnte sovemidlene. Risikoen etter forskrivning av zopiklon, zolpidem og nitrazepam var sammenliknbar, og over 2 ganger forhøyet sammenliknet med ikke-eksponerte perioder. For flunitrazepam var risikoen rundt 4 ganger forhøyet. De nye forskningsresultatene er verdt å merke seg, fordi zopiklon og zolpidem av mange regnes som lite farlige i trafikksammenheng når de tas i terapeutiske doser før sovetid. Studien tyder imidlertid på at bilkjøring bør reduseres i perioder der personer eksponeres for disse stoffene. 

Referanse: Gustavsen I, Bramness JG, Skurtveit S, Engeland A, Neutel I, Morland J. Road traffic accident risk related to prescriptions of the hypnotics zopiclone, zolpidem, flunitrazepam and nitrazepam. Sleep Med 2008;