Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Rekordrask saksbehandling ved DNA-analyser i straffesaker

Folkehelseinstituttet har oppnådd en kraftig forbedring av saksbehandlingstiden ved DNA-analyser i straffesaker de siste årene. De nyeste tallene viser at gjennomsnittlig svartid på vanlige oppdrag er 12 dager, og at analysesvar er gitt til politiet etter 3 timer.

dna i straffesaker 2.jpg

Saksbehandlingstiden hos avdeling for biologiske spor ved Folkehelseinstituttet omfatter flere trinn; den beregnes som tiden fra det siste materialet i en sak og anmodning om undersøkelse er mottatt fra politiet, til skriftlig sakkyndigrapport er klar. Dette blir angitt i kalenderdager, det vil si uten justering for helger eller helligdager.

DNA-reformen i 2008 medførte en kraftig økning i saksmengde, noe som resulterte i lang saksbehandlingstid. Endringene i regelverket innebar en betydelig lavere terskel for å registrere DNA-profiler til bruk under etterforskning, samtidig som finansieringsansvaret ble flyttet fra det enkelte politidistrikt til sentrale myndigheter. Disse endringene førte til at antallet sporsaker økte fra om lag 6000 i 2008 til 11 000 i 2009.

Mediantid på 12 kalenderdager

I 2010 var saksbehandlingstiden for ferdigstilling av sakkyndigrapporter på over 100 dager. Dette gjaldt både for mengdekriminalitet, det vil si tyveri og narkotikasaker, og for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, legemsbeskadigelse og drap/mistenkelig dødsfall.

Ifølge avdelingsdirektør Bente Mevåg viser tallene fra 3. kvartal av 2014 at mediantid for sakkyndigrapporter ved DNA-analyser er 12 kalenderdager for mengdekriminalitet, og 21 kalenderdager for alvorlig kriminalitet.

- Mediantiden for 90 prosent av sakene våre er nå 12 kalenderdager. Det er totalt fra siste prøve er mottatt, til vi har utarbeidet sakkyndigrapport. Mye av tiden går da til å dokumentere det materialet vi har fått i saken, kvalitetskontrollere og å skrive sakkyndige erklæringer. Analysetiden er bare en liten del av saksbehandlingstiden, sier Mevåg.

Ved hastesaker kan selve resultatet av DNA-analysen være klart og formidles til politiet i løpet av et døgn, i enkelte tilfeller etter noen få timer.

-Vi har eksempler på at det har tatt tre timer fra vi fikk prøven til analyseresultatet ble klart,  sier Mevåg.

Flere årsaksforhold

Avdelingsdirektøren sier den reduserte saksbehandlingstiden skyldes flere ulike faktorer.

- Det betydelige antallet sporprøver som er undersøkt ved sporavdelingen etter innføringen av DNA-reformen har gitt kunnskap om hvilke prøver som erfaringsmessig gir best resultat. Ved å tilføre fagmiljøet ressurser, utarbeiding av nye rutiner og iverksettelse av systematiske forbedringstiltak, har saksbehandlingstiden blitt betydelig kortere. Økt erfaring og kunnskap om suksessrater også hos politiet er viktig i forhold til type materiale det sikres prøver fra, sier Mevåg.

  • Relaterte saker