Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Ønsker rettssikkerhet for alle norske barn

- De siste årene har det blitt anmeldt stadig flere tilfeller av barnemishandling i Norge. Dette ser vi som positivt, fordi vi har grunn til å tro at økningen i anmeldelser kommer av mer kunnskap og større bevissthet om temaet. Men fortsatt er det i for stor grad tilfeldigheter som avgjør om tilfeller av barnemishandling blir anmeldt. Rettssikkerheten for norske barn må bli bedre, sier rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Folkehelseinstituttet.

22. – 25. mai arrangerer Folkehelseinstituttets Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning et internasjonalt, tverrfaglig seminar hvor temaet er mishandling, feilbehandling og brå død hos barn under 4 år. Arne Stray-Pedersen er lege og rettsmedisiner, og har foretatt flere obduksjoner av barn som har blitt så grovt mishandlet at de har dødd av det. Han er opptatt av samfunnet må gjøre mer for å forebygge barnemishandling, og gripe inn når det skjer.

Hvordan oppdage mishandling?

- Barn som utsettes for omsorgssvikt og vold har ikke nødvendigvis synlige skader. Mishandlingen skjer i barnets hjem, og forblir ofte en hemmelighet for omverdenen i lang tid. Men det er likevel mange som kan fange opp tegn på at barnet ikke har det bra, for eksempel ansatte på helsestasjonen, i tannhelsetjenesten, og ikke minst i barnehagen. Av og til er barn også utsatt for så grov vold at de trenger sykehusbehandling. Årvåkent sykehuspersonell har da en stor mulighet til å oppdage hva barnet har vært utsatt for, sier Arne Stray-Pedersen.

Typiske funn kan være:

 • Generell ustelthet, dårlig tannstatus og dårlig hygiene
 • Blåmerker på uvanlige steder (f.eks i ansiktet, på baken, overarmene og ryggen)
 • Sår som ikke synes å gro
 • Arr etter eldre skader
 • Skader – særlig når skadeomfanget ikke stemmer med foreldrenes beskrivelse av ulykken eller med barnets aktivitetsnivå (et barn som ikke kan krabbe, kan for eksempel ikke skade seg «i vanlig lek»)

Skader fra «vilter lek»?

Også barn med gode omsorgsvilkår skader seg og kan ha blåmerker og skader. Små barn som nettopp har lært seg å gå faller for eksempel ofte, og barn kan få blåmerker og sår under normal lek. Disse skadene sees som regel på benete utspring som albuer, knær og legger eller i pannen. Skadene er også av en annen type enn skader som er blitt påført barnet med hensikt.

Plikt til å melde fra

Helsepersonell og ansatte i barnehager/skoler har en lovpålagt plikt til å varsle barnevernet hvis de mistenker at barn blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Likevel er terskelen for å melde fra ofte høy. Hva om mistanken ikke er berettiget?

Arne Stray-Pedersen har følgende råd til helse- og utdanningspersonell om barnemishandling:

 • Ha øyne og ører åpne i møter med barn.
 • Våg å spørre om hva som har skjedd, når et barn har skader eller blåmerker.
 • Når du ser eller hører noe som gir grunn til uro eller vekker mistanke om omsorgssvikt/mishandling:
 • Ta notater og dokumenter alle eventuelle funn
 • Bruk god tid
 • Diskutér gjerne saken med en erfaren kollega eller barnelege.
 • Vær bevisst på rollen din - overlat etterforskningen til barnevern og politi.
 • For helsepersonell vil det som regel være fornuftig å henvise barnet til nærmeste barneavdeling.

Han minner også om at alle privatpersoner kan sende en anonym bekymringsmelding til barnevernet. Etter straffeloven § 139 har hver enkelt av oss plikt til å forsøke å avverge at visse alvorlige forbrytelser blir begått eller gjentas. Vold og overgrep mot barn er eksempler på slike forbrytelser.

- Barn som lever under mishandling, vil fortsette å bli mishandlet til noen griper inn. Derfor er det så viktig å melde fra hvis man er bekymret for et barns velbefinnende. Hvis flere tør å stille opp for barna, vil vi forhåpentligvis se færre tilfeller av alvorlig skadde barn i fremtiden, avslutter Arne Stray-Pedersen.

 • Relaterte saker