Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Hvert tredje barn sikres feil i bil»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvert tredje barn sikres feil i bil

Forskningsfunn

Hvert tredje barn sikres feil i bil

Bilulykker er hovedårsaken til alvorlige skader og dødsfall blant barn i Norge. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 37 prosent av alle barn under 16 år sitter feilsikret i bilen. For 23 prosent av barna er feilen så stor at en kollisjon ville få svært alvorlige konsekvenser.

Bilulykker er hovedårsaken til alvorlige skader og dødsfall blant barn i Norge. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 37 prosent av alle barn under 16 år sitter feilsikret i bilen. For 23 prosent av barna er feilen så stor at en kollisjon ville få svært alvorlige konsekvenser.


- Med riktig bruk av sikkerhetsutstyr vil færre barn bli skadet og drept i trafikken, sier lege og doktorgradsstipendiat Marianne Skjerven-Martinsen, i forskningsprosjektet “Barn i Bil” ved Folkehelseinstituttets Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning.  

Feil bruk av setebelter mest utbredt

Fra april til august i 2011 gjennomførte Skjerven-Martinsen og hennes prosjektmedarbeidere totalt seks veikantundersøkelser der de stoppet biler i helgetrafikken og undersøkte hvordan barn var sikret. Undersøkelsene ble gjort i samarbeid med utrykningspolitiet langs høyhastighetsveier i sørøst-Norge. Totalt ble 1260 barn under 16 år inkludert i studien.  Resultatene viser at:

  • 37 prosent av alle barn under 16 år sitter feilsikret i bilen.
  • 23 prosent er feilsikret på en slik måte at alvorlig eller dødelig skade sannsynligvis ville oppstått ved en bilkollisjon på en høyhastighetsvei.
  • Feilsikringen er størst hos barn i aldersgruppen 4 - 7 år.
  • De fem vanligste feilene, uavhengig av aldersgruppe, er feilplasserte setebelter, vridde belter, løse barneseler, belte under armen i stedet for over skulderen og små barn (<135 cm) som sitter i sete uten sidestøtte.
  • Sitteputer er det sikkerhetsutstyret som er forbundet med flest sikringsfeil. Over halvparten av barna som satt på disse ble registrert med feil.

- Vi ser at de voksne ønsker å bruke utstyr for å sikre barna, men de mangler kanskje kunnskap om hvor galt det kan gå hvis man ikke bruker utstyret riktig. Målet med denne studien var derfor å evaluere feilbruken av sikringsutstyr for barn i bil, knyttet til barnets høyde, alder og type utstyr. Slik kan vi gi råd til både foreldre, myndigheter og ikke minst industri om forebyggende tiltak mot feilsikring, sier Marianne Skjerven-Martinsen.

Studerte bilulykker for å lære om skaderisiko

I en tidligere studie som inngår i «Barn i bil»-prosjektet, studerte forskerne bilkollisjoner som skjedde i sørøst- Norge mellom 2007 og 2009 der noen i bilen ble alvorlig skadd eller drept, og det satt barn i bilen. Det ble gjort undersøkelser av ulykkesstedet, de involverte bilene og barnesikringsutstyret innen 24 timer etter ulykken.  Innsatspersonell og eventuelle vitner ble intervjuet, det ble gjort kliniske undersøkelser av de skadde barna og obduksjoner av de drepte barna.  

- I denne studien fant vi at 52 prosent av de skadede eller drepte barna ikke hadde vært godt nok sikret. Belter ute av posisjon eller for løse belter var den vanligste feilen, og bidro i flere tilfeller til alvorlig skade eller død. Vi så også eksempler på at løse gjenstander i bilen kan gi store fysiske skader når ulykken først er ute ved å treffe barna direkte eller igjennom seteforskyvning , avslutter Skjerven-Martinsen.

I den pågående hovedstudien til «Barn i bil»-prosjektet undersøkes alle alvorlige bilulykker i sør-øst Norge hvor det er barn i bilen. Til nå er over 100 ulykker inkludert. Resultatet av denne studien blir publisert våren 2013.