Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Brukerundersøkelse

Høy tilfredshet blant politijurister

- Vi ønsket å få svar på hvorvidt politijuristene er fornøyde med Folkehelseinstituttets tjenester. I det store og hele kan vi konkludere med at de er godt fornøyd med den jobben vi gjør, sier avdelingsdirektør Liliana Bachs ved FHIs Divisjon for rettsmedisinske fag.

forside rapport brukerundersøkelse politijurister.
forside rapport brukerundersøkelse politijurister.
Hvert år skriver sakkyndige ved Folkehelseinstituttet et stort antall rettstoksikologiske rapporter. I 2013 var det totale antallet 1600 sakkyndige rapporter. Over 95 prosent av disse omhandler påvirkning i henhold til vegtrafikkloven.

Det er først og fremst politijurister som anmoder om slike sakkyndige rapporter og bruker disse videre i retten. Etter at det i vegtrafikkloven ble fastsatt faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre stoffer i februar 2012 har utformingen av de sakkyndige rapportene blitt endret.

Brukerundersøkelsen 2013

På bakgrunn av dette ble det i 2013 gjennomført en brukerundersøkelse blant politijurister over hele landet. Et av formålene med undersøkelsen var å finne ut om svartiden til de sakkyndige har noen betydning for saksgangen i rettssystemet. Svartiden for disse rapportene er for tiden på rundt 60-70 dager.

I alt ble 91 politijurister i alle landets 27 politidistrikter intervjuet over telefon. Disse respondentene regnes som et tilfeldig utvalg av politijurister med erfaring fra trafikksaker gjennom de siste 6 månedene. Samtlige forespurte jurister deltok i undersøkelsen og sikret en oppslutning på 100 prosent.

Resultater

På en skala fra 1 til 6, der 1 er meget misfornøyd og 6 er meget fornøyd, ble respondentene bedt om å gi poeng for grad av tilfredshet ved ulike funksjoner. Resultatene fra undersøkelsen viser at politijuristene jevnt over er godt fornøyde med tjenestene de tilbys:

tabell brukerundersøkelse 3.
tabell brukerundersøkelse 3.

  • På spørsmålet om de sakkyndiges besvarelse av mandatet ble gjennomsnittlig poengsum 5,4 tilsvarende «meget fornøyd» 
  • Politijuristene er også meget godt fornøyde med faglig kvalitet, tilgjengelighet og imøtekommenhet på telefon, samt med de sakkyndiges opptreden i retten. Samtlige av disse faktorene fikk en snittsum på 5,4 eller høyere
  • Kun svartid og forståelighet av konklusjon fikk noe lavere poengsummer, med henholdsvis 4.1 og 4.7 i snitt

Fornøyd med tallene

Bachs konkluderer med at dette er gode tall for Folkehelseinstituttet.

- Politijuristene er i det store og hele godt fornøyde, og hovedforhandlingene i retten utsettes sjelden som følge av at sakkyndig rapport fra FHI har tatt for lang tid, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det finnes et forbedringspotensial på enkelte områder:

- Mange ønsker seg mer «presise» konklusjoner. I mange saker er det dessverre ikke faglig grunnlag for å konkludere mer presist enn det vi gjør. For eksempel kan ikke påvirkning som følge av andre stoffer uten videre omregnes til påvirkningsgrad som følge av alkohol. Men når det gjelder svartid er dette noe vi tilstreber å redusere, og vi har også stort fokus på å gjøre rapportene enklere å forstå, avslutter Bachs.