Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Høy risiko for sjåfører med alkohol og psykoaktive stoffer i blodet

I en femårsperiode rekvirerte politiet blodprøve av 204 drepte sjåfører på Østlandet. Beregninger viser at særlig kombinasjonen alkohol og sløvende stoffer er farlig. Kombinasjonen gir svært stor økning i risiko for å bli drept, viser beregninger fra Folkehelseinstituttet.

Trafikk, påvirket kjøring, rus.jpg
I perioden 2003-2008 ble i alt 333 sjåfører av personbiler og små varebiler drept på Østlandet. Av disse tok politiet blodprøve av 204 sjåfører (61 prosent) for analyse av alkohol, narkotika og sløvende legemidler med ruspotensiale. Alle prøvene ble analysert ved Folkehelseinstituttet i Oslo.

Med sløvende legemidler menes her sovetabletter og beroligende medisiner (benzodiazepiner), samt sterke smertestillende medisiner (opioider).

Mer enn èn av tre hadde alkohol eller stoffer i blodet

Det ble funnet alkohol og/eller psykoaktive stoffer hos 72 sjåfører, det vil si hos om lag 35 prosent av de undersøkte sjåførene (se rammen). Når man undersøkte drepte sjåfører fra såkalte eneulykker, viste det seg at det var alkohol eller andre stoffer i prøvene fra 54,4 prosent av dem. Eneulykker er ulykker der bare en bil er innblandet, for eksempel utforkjøring.

Mange av de drepte førerne som hadde brukt narkotika, hadde samtidig brukt sløvende legemidler eller alkohol.

Analysene

Totalt ble det funnet alkohol og/eller andre stoffer i 35,2 prosent av analyserte prøver. Analysesvarene fordelte seg slik:

  • alkoholkonsentrasjon over 0,2 promille: 21 prosent
  • sløvende legemidler: 13 prosent
  • narkotika: 12 prosent

Mange hadde mer enn ett stoff i blodet, det sammenlagte resultatet blir derfor over 35 prosent.

Sammenliknet med veikantundersøkelsen

Prøveresultatene fra de drepte sjåførene ble sammenlignet med resultatene fra veikantundersøkelsen på Østlandet i 2005-2006. Her ble spyttprøver fra 10 540 førere av personbiler og varebiler i ”normal trafikk” analysert for de samme stoffene.

Forskerne beregnet så risikoen for å bli drept i trafikken når man kjører bil med alkohol og/eller andre stoffer i kroppen, sammenliknet med en ”vanlig” sjåfør i normal trafikk.

Risikoberegningen viser svært høy risiko for at sjåføren blir drept i en trafikkulykke:

  • Sjåfører som har alkoholkonsentrasjon over 0,2 promille og ingen psykoaktive stoffer i tillegg: 70 ganger høyere risiko
  • Sjåfører som har både alkohol og legemidler med såkalt ruspotensiale i kroppen: 350 ganger høyere risiko
  • Sjåfører som har narkotika i kroppen: cirka 20 ganger høyere risiko.
  • Hvis man bruker to eller flere narkotiske stoffer, cirka 50 ganger høyere risiko.
  • Bruk av bare ett narkotisk stoff gir lavere risiko. Bruk av cannabis eller amfetamin: cirka 6 ganger økt risiko.
  • Bruk av ett enkelt sløvende legemiddel:  liten risikoøkning.

- Beregningen er imidlertid basert på et ufullstendig materiale. Dersom vi tar hensyn til at vi verken har prøver fra 100 prosent av sjåførene eller fra 100 prosent av de som ble stoppet i veikantundersøkelsen, vil vi anslå at den reelle risikoøkningen kan være om lag halvparten av den beregnede (i kulepunktene ovenfor), sier seniorforsker Hallvard Gjerde som er førsteforfatter på studien.

Kombinasjoner farligst

- Dette viser at det er kombinasjonen av alkohol og sløvende stoffer som gir den største risikoøkningen. Alkoholpromille gir også høy risiko, mens bruk av ett enkelt legemiddel ikke gir like høy risiko, sier Gjerde. I den statistiske analysen ble det justert for aldersgruppe, kjønn og tidspunkt i uken.

Referanse: Gjerde H, Normann PT, Christophersen AS, Samuelsen SO, Mørland J (2011): Alcohol, psychoactive drugs and fatal road traffic accidents in Norway: A case-control study. Accident Analysis and Prevention (http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2010.12.034).