Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetilsynet opnar tilsynssak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsetilsynet opnar tilsynssak

Nyhet

Helsetilsynet opnar tilsynssak

I samband med at det er stilt spørsmål om bruk av humant biologisk materiale i forsking ved Folkehelseinstituttet, er det naturleg at tilsynsmyndigheitene blir informerte og varsla om mogelege feil eller manglar. Difor tok instituttet initiativ til eit møte med Statens helsetilsyn og ba dei vurdere saka.

I samband med at det er stilt spørsmål om bruk av humant biologisk materiale i forsking ved Folkehelseinstituttet, er det naturleg at tilsynsmyndigheitene blir informerte og varsla om mogelege feil eller manglar. Difor tok instituttet initiativ til eit møte med Statens helsetilsyn og ba dei vurdere saka.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Helsetilsynet fører tilsyn med medisinsk og helsefagleg forsking og forvaltinga av forskingsbiobankar (Helseforskingslova § 46).  Dessutan pålegg Helseforskingslova §23 Folkehelseinstituttet (FHI) meldeplikt til tilsynsmyndigheitene om tilhøve knytt til forskingsverksemda.

– Vi kontakta Helsetilsynet måndag 18. mai og avtalte eit møte for å gjere greie for saka, slik at dei kunne vurdere om dei vil opne tilsynssak. Instituttet ser på eit slikt tilsyn som eit høve til å få ei ekstern vurdering av delar av verksemda, og meiner at dette vil medverke til å sikre at instituttet si verksemd kan drivast i samsvar med lovverket, seier divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Magne Eggen.

Vil be om ei utgreiing

Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, stadfestar at Folkehelseinstituttet sjølv tok initiativ til å gjere greie for situasjonen.

– Det synest eg var ryddig gjort, seier Andresen til VG.

Han opplyser òg at Helsetilsynet om kort tid vil sende eit brev til FHI og be om ei utgreiing om korleis instituttet etterlever krava i helseforskingslova.

Informerer andre myndigheitsorgan

Folkehelseinstituttet har allereie avtalt møte med Riksadvokaten. I tillegg er både Datatilsynet og Regional etisk komité informert om saka.

– Vi har også orientert leiinga ved Universitetet i Oslo. Vi vurderer heile tida kva for andre myndigheitsorgan og samarbeidspartnarar det er aktuelt å informere nærmare, seier Eggen.

Oppdatering 5. juni:

Helseministeren si utgreiing i Stortinget

Den 3. juni var helseminister Bent Høie i Stortinget og gjorde greie for den rettsmedisinske forskinga ved Folkehelseinstituttet.

Høie understreka at reaksjonane som har kome etter medieoppslaga, viser at det er eit klart behov for betre informasjonsrutinar knytt til forskinga. 

Helsetilsynet har opna tilsynssak, og i førre veke hadde Helse- og omsorgsdepartementet mellom anna møte med Landsforeningen uventet barnedød. Høie sa at innspelet frå foreininga vil bli tillagt stor vekt i det vidare arbeidet med saka. Høie viste òg til at Folkehelseinstituttet er i dialog med foreininga og Regional etisk komité, for å finne løysingar på korleis ein kan betre informasjonsflyten. Helseministeren understreka kor viktig det er å skilje mellom reservasjon knytt til obduksjonslovgivinga, og reservasjon knytt til forsking. Samtidig peikte Høie på at folk sine forventingar og behov for informasjon har endra seg dei siste 30 åra. 

Både helseministeren og fleire av dei som heldt innlegg frå partigruppene (Micaelsen, Trøen, Lysbakken og Grøvan), understreka at det er viktig å leggje til rette for forsking på brå og uventa død blant barn.