Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Rusmiddelstatistikk

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012

I 2012 var alkohol fortsatt det rusmiddelet Folkehelseinstituttet fant hyppigst i blodprøver fra bilførere mistenkt for påvirket kjøring, med klonazepam (virkestoffet i Rivotril) som nummer to på landsbasis. Andre stoffer som påvises hyppig er cannabis, metamfetamin, amfetamin og diazepam (virkestoff i blant annet Valium og Vival). Statistikken viser også at det er regionale forskjeller i bruken av rusmidler.

colourbox.com
colourbox.com
I 2012 ble det utført rusmiddelanalyser i 9717 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. Av disse var 1073 pusteprøver/alkotest på Intoxylizer/Evidenzer som politiet tok lokalt. I 3504 av sakene ble det sendt inn blodprøver til Folkehelseinstituttet for ren alkoholanalyse, og i 5140 av sakene blodprøver som Folkehelseinstituttet analyserte for alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer. Instituttet ser i slike saker rutinemessig etter over 40 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer, og påviser i snitt ca. tre stoffer i samme blodprøve.

For flere av stoffene er påvisningsgrensen senket i forbindelse med innføringen av straffbarhetsgrenser i trafikken for andre rusmidler enn alkohol (fra 1. februar 2012). Noen stoff blir dermed påvist hyppigere etter denne innføringen. Det påvises rusgivende stoffer i 97 % av alle innsendte prøver fra politiet.

Alkohol påvist i 60 % av prøvene – klonazepam  i 40 %

I 2012 påviste instituttet alkohol i 5081 prøver (59 %). Klonazepam (virkestoff i Rivotril) er for første gang det stoffet som påvises hyppigst etter alkohol. Klonazepam ble påvist i totalt 1935 prøver i 2012, noe som utgjør hele 38 % av prøvene. Andre stoffer som påvises hyppig er THC (tetrahydrocannabinol, virkestoff i cannabis) i 1821 prøver (35 %), metamfetamin i 1574 prøver (31 %), amfetamin i 1486 prøver (29 %) og diazepam (virkestoff i Valium, Vival og Stesolid) i 1116 prøver (22 %). Amfetamin påvises i blodprøver både etter inntak av amfetamin og metamfetamin (metamfetamin omdannes i en viss grad til amfetamin i kroppen).

Større andel GHB på Vestlandet og kokain i Oslo

Statistikken viser enkelte regionale forskjeller i hvilke stoffer man finner i blodprøver fra bilførere som er mistenkt for påvirket kjøring. Hovedtrenden er at de fylkene som er tettest befolket, ligger nærmest landsgjennomsnittet når det gjelder hvilke stoffer som påvises hyppigst. Enkelte fylker skiller seg imidlertid noe ut. Alkohol påvises i større andel i noen fylker (Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Oppland). I de nordligste fylkene blir benzodiazepiner påvist noe sjeldnere enn for landsgjennomsnittet. På Vestlandet (Hordaland og Rogaland) ser vi de høyeste forekomstene av GHB i landet. I Oslo sees de største forekomstene av kokain og morfin/heroin. Rapporten inneholder en fylkesvis oversikt over de ti hyppigst forekommende rusmidler i blodprøver fra bilførere mistenkt for påvirket kjøring i 2012.