Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Forgiftning med rottegift

Rottegift (bromadiolon) kan fritt kjøpes i butikken, og internasjonalt er det rapportert en rekke tilfeller hvor mennesker har blitt forgiftet med slike stoffer. Dødeligheten er opptil 20 prosent. Forskere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har utviklet en metode for å påvise forgiftning med bromadiolon hos mennesker.

Brunrotte. Copyright: Trond Haugskott
Brunrotte. Copyright: Trond Haugskott
Blodfortynnende stoffer har i mange år blitt benyttet som rottegift. Tidligere brukte man warfarin, men på grunn av resistensutvikling gikk man over til de såkalte superwarfarinene. Disse stoffene er 100 ganger mer potente enn warfarin.

Et eksempel på et mye brukt superwarfarin er bromadiolon (salgsnavn Temus). Tidligere har det vært få laboratorier som har kunnet påvise bromadiolon i humane prøver, og man har hatt lite kunnskap om hva som skjer med stoffet i menneskekroppen.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har utviklet en analysemetode for påvisning av bromadiolon. Metoden ble utviklet på bakgrunn av en forgiftningssak, hvor man lette etter årsaken til at en kvinne hadde svært alvorlige blødningsforstyrrelser. Det viste seg etter hvert at hun hadde blitt eksponert for blodfortynnende stoffer. En rekke blodprøver ble tatt av kvinnen, og disse avdekket blant annet at hun hadde blitt eksponert for bromadiolon gjentatte ganger.

Forskerne fant ut at bromadiolon kan påvises i blod i mye kortere tid enn man tidligere hadde antatt. Konsentrasjonen av bromadiolon er høyere i blodplasma enn i fullblod, noe som er viktig å være klar over når man skal fortolke prøver tatt i ulike medier. Ved lagring av blodprøvene i fryser ved minus 20 grader, og deretter opptining for reanalyse, falt konsentrasjonen av bromadiolon over tid.

Ved blødningsforstyrrelser er det svært viktig for behandlingen at man finner årsaken til pasientens tilstand. Ved mistanke om forgiftning med blodfortynnende stoffer har vi nå en analysemetode som kan påvise superwarfarinet bromadiolon, men også andre superwarfariner og blodfortynnende stoffer. I saker hvor det er spørsmål om slik forgiftning, kan Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning blant annet besvare spørsmål vedrørende prøvetaking, analyse og fortolkning.

Referanse:
Vindenes V, Karinen R, Hasvold I, et al.
Bromadiolone Poisoning: LC-MS Method and Pharmacokinetic Data. J Forensic Sci 2008 May 9.