Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Dødelig bileksos

Hvorfor er bileksos giftig, selv om katalysatorer i moderne biler reduserer innholdet av det skadelige stoffet karbonmonoksid i eksosen?

Colorbox
Colorbox
Innånding av bileksos kan føre til alvorlig og dødelig forgiftning. Dette skyldes vanligvis et høyt nivå av eksosgassen karbonmonoksid (CO) i blodet. Karbonmonoksid binder seg lett til hemoglobinet i de røde blodlegemene, på bekostning av oksygen. Moderne biler med fungerende katalysatorer reduserer eksosens innhold av karbonmonoksid drastisk, likevel dør det fremdeles mennesker av eksosforgiftning.

Ved dødelig forgiftning finner man i enkelte tilfeller bare et lett forhøyet nivå av karbonmonoksid i blodet (COHb-nivå). Nivåer som i seg selv er langt under hva som er ansett som farlig. Forskere ved Folkehelseinstiuttet og Gades institutt ved Universitetet i Bergen har gjennomgått ett tilfelle (en kasuistikk) for å se på hva som kan være årsaken til dødelig utfall ved eksosforgiftning.

Årsaken kan ha sammenheng med omdannelse av jern i blodet. Hemoglobin inneholder normalt 2-verdig jern (Fe2+). Hvis det er oksiderende stoffer tilstede i blodet, kan hemoglobinet omdannes til methemoglobin (MetHb). MetHb inneholder 3-verdig jern (Fe3) og kan ikke transportere oksygen, noe som kan føre til livstruende og dødelig oksygenmangel. En rekke legemidler og mange kjemikalier er oksiderende. Det er også nitrogenoksidgasser (NOx) som finnes i bileksos. 

Eksosforgiftning med dødelig utfall – kasuistikk

Kasusrapporten som er publisert i Forensic Science International (2009) omhandler en tidligere frisk person som ble funnet død i bil, med mistanke om eksosforgiftning.

Ved obduksjonen ble det innsendt blod og urin til analyse ved Folkehelseinstituttets Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Her ble det ikke påvist medikamenter eller rusgivende stoffer i blodprøven, men man fant en moderat forhøyet andel av COHb på 18 %, som tilsvarer noe over nivået man finner i blod hos storrøykere. Det ble også funnet en kraftig forhøyet andel av MetHb på mer enn 50 %, mens man normalt ser MetHb  under 1-2 %. Ved så høye nivåer av ikke-fungerende hemoglobin hos en levende person, vil bare 26 % av blodets hemoglobin være i stand til å binde oksygen til seg, og dette vil medføre dødelig oksygenmangel.

Det foreligger fra før kun én vitenskapelig rapport vedrørende den eventuelle betydningen av methemoglobin ved dødelig eksosforgiftning, samt tre kasuistikker om overlevende.

Pålitelig analyse?

Det diskuteres i rapporten om MetHb målt i blodprøve tatt etter døden kan anses pålitelig for nivået ved dødstidspunktet, samt hvilken betydning den anvendte analysemetoden kan ha for pålitelighet av måleresultatet.

Forfatterne konkluderer med at i dette tilfellet kan en langvarig inhalasjon av NOx-gasser fra eksos ha resultert i en dødelig oksygenmangel forårsaket av MetHb og COHb.