Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Amfetamin og kjøreferdigheter

Enkelte tidligere studier har gitt holdepunkter for at lave doser amfetamin kan forbedre noen ferdigheter av betydning for bilkjøring. Men en studie fra Folkehelseinstituttet av bilførere mistenkt for påvirket kjøring, gir ikke støtte til dette. Tvert imot, studien indikerer at amfetamin påvirker sjåføren og nedsetter kjøreferdighetene.

Påvirket kjøring.jpg
Nasjonalt folkehelseinstitutt mottar jevnlig blodprøver fra bilførere som er mistenkt for bilkjøring i påvirket tilstand. Prøvene analyseres for en rekke rusmidler og legemidler, og analysesvarene viser at bilførerne har alt fra lave konsentrasjoner til svært høye misbrukskonsentrasjoner.

Samtidig med at blodprøvene tas hos politiet, gjennomføres oftest en klinisk undersøkelse av den mistenkte. Undersøkelsen utføres av en lege og er en bedømmelse av om personen fremstår som påvirket/ruset.

I den nylig gjennomførte amfetaminstudien, var målet å studere sammenhengen mellom klinisk påvirkning, slik den var bedømt av legen ved den kliniske undersøkelsen, og konsentrasjonen av amfetamin i blod. Blodprøver fra 878 bilførere hvor det var påvist amfetamin, men ikke alkohol eller andre relevante legemidler og rusmidler, ble inkludert i studien. Alle bilførerne hadde gjennomgått den kliniske undersøkelsen. 27 % av dem var bedømt som ikke påvirket, mens 73 % var bedømt som påvirket.

Amfetamin kan være både et lovlig legemiddel (for eksempel Dexedrin) og et illegalt rusmiddel. Dersom amfetamin brukes som rusmiddel, inntas stoffet ofte i atskillig høyere doser (x10-60) enn som lovlig foreskrevet legemiddel.

Fra tidligere eksperimentelle studier med lave doser finnes det holdepunkter for at amfetamin kan gi effekter som nedsetter evnen til bilkjøring (påvirkning), men det finnes også holdepunkter for at lave doser amfetamin kan forbedre enkelte ferdigheter relatert til bilkjøring.

Resultatene av Folkehelseinstituttets studie viser en positiv sammenheng mellom påvirkning hos bilføreren og konsentrasjonen av amfetamin i blod. Jo høyere konsentrasjonen av amfetamin som ble målt i blodprøvene, jo større andel av bilførerne var bedømt som påvirket ved den kliniske undersøkelsen. Dette indikerer at amfetamin ikke bedrer evnen til å føre motoriserte kjøretøyer, men at stoffet tvert imot gir påvirkning som nedsetter kjøreferdighetene.

Den kliniske undersøkelsen ble opprinnelig utviklet med tanke på alkohol og dempende stoffer. Det er tidligere vist en tydelig positiv sammenheng mellom bl.a. alkoholpåvirkning slik den bedømmes i denne kliniske undersøkelsen og konsentrasjonen av alkohol i blodprøven (promille). Amfetamin er imidlertid et sentralstimulerende stoff. Sammenhengen mellom påvirkning og konsentrasjon av amfetamin i blod i denne studien var ikke så sterk som det tidligere er funnet for dempende legemidler/rusmidler.Klinisk undersøkelse i påvirkningssaker - politi

  • Relaterte saker