Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «UngKul med faglig støtte til helseundersøkelse blant flyktningebarn fra Syria»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • UngKul med faglig støtte til helseundersøkelse blant flyktningebarn fra Syria

Nyhet

UngKul med faglig støtte til helseundersøkelse blant flyktningebarn fra Syria

Av de nesten 400 000 flyktningene fra Syria som har klart å komme bort fra krigens kaotiske redselsdrama, og over grensen til nabolandene, bor nå 123 747 i flyktningleirer i Tyrkia. Cirka halvparten er barn under 18 år. Folkehelseinstituttets prosjektleder i UngKul (Forskningsprogram for Ungdom, Kultur og Mestring) og seniorforsker Brit Oppedal har deltatt som konsulent og faglig veileder for et prosjekt som har dokumentert hvilke opplevelser barna har vært utsatt for, og hvilke helsemessige konsekvenser krigens terror og traumer har for dem.

mor med død mann.jpg

Av de nesten 400 000 flyktningene fra Syria som har klart å komme bort fra krigens kaotiske redselsdrama, og over grensen til nabolandene, bor nå 123 747 i flyktningleirer i Tyrkia. Cirka halvparten er barn under 18 år. Folkehelseinstituttets prosjektleder i UngKul (Forskningsprogram for Ungdom, Kultur og Mestring) og seniorforsker Brit Oppedal har deltatt som konsulent og faglig veileder for et prosjekt som har dokumentert hvilke opplevelser barna har vært utsatt for, og hvilke helsemessige konsekvenser krigens terror og traumer har for dem.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I samarbeid med New York University har forskere ved Bahcesehir University i Istanbul gjennomført en helseundersøkelse i Gaziantep Islahiye leiren. 313 barn mellom 9 og 18, men flest i aldergruppen 10 til 13 år, år ble intervjuet på «skolen» av studenter fra Bahcesehir University. De fleste hadde bodd i leiren i over seks måneder. Undersøkelsen viser med all tydelighet hvilke overveldende belastninger og traumer krigens barn utsettes for – og som vi dessverre ikke kan beskytte dem mot.

Gaziantep Islahiye flyktningeleir

I Gaziantep flyktningeleir i Islahiye bodde det ved inngangen til november rundt 8400, hovedsakelig sunni-muslimske flyktninger, halvparten av dem barn. Det store flertallet kommer fra hovedstaden Damaskus, og Aleppo som ligger nærmere grensen. Familiene er tallrike, med et gjennomsnitt på over fem barn pr familie. Hverdagen deres har fått en slags rutine, stort sett styrt av aktivitetene til tyrkiske myndigheter og ulike hjelpeorganisasjoner. Barna leker i gatene mellom teltene hvor klesvasken henger til tørk der det er et ledig luftrom. Av hensyn til de sanitære forholdene, og for å unngå ulykker med kokeapparater, forsyner tyrkiske myndigheter familiene med mat. Det er igangsatt arbeidstreningstiltak for voksne og skolegang for barna. Det er tilbud om helsetjenester i leiren, og flyktningene er stort sett svært godt fornøyd med disse. Likevel viser undersøkelsen at:

  • Bare 4 % av de voksne hadde fått hjelp på grunn av psykiske plager.
  • Hele 78 % svarte at de ikke hadde fått hjelp for sine psykiske plager når de trengte det.
  • I følge foreldrene var det 3 % av barna som var blitt diagnostisert med en psykisk lidelse etter de kom til Gaziantep leiren.

Tre av fire har opplevd dødsfall blant sine nærmeste

For å få informasjon om hvilke konsekvenser krigen har for barna, ble de spurt om de hadde vært utsatt for elleve ulike, svært alvorlige hendelser forbundet med krig og katastrofer. Resultatene viser at:

  • Hele 44 % av barna som deltok hadde opplevd fem eller flere slike alvorlige hendelser.
  • Tre av fire barn hadde opplevd dødsfall i sin nærmeste familie, og to av tre hadde vært i en fryktinngytende situasjon hvor de opplevde at de var i stor fare.
  • Én av tre hadde opplevd å bli slått, sparket eller skutt på, og to av tre hadde vært vitner til at dette skjedde med andre.
  • Halvparten av barna rapporterte at det hadde skjedd dramatiske forandringer i familien deres det siste året.
  • En tredjedel oppga at de hadde opplevd å bli skilt fra foreldrene sine mot sin vilje.

Disse tallene stemmer dessverre godt med resultater fra andre, liknende undersøkelser, og det er ingen grunn til å tro at ikke barna i alle leirene i Tyrkia har tilsvarende opplevelser.

Høy forekomst av somatiske smerter og psykiske plager

Barna rapporterte også mye smerter i kroppen, i hodet, magen, rygg, armer og bein, og to av tre rapporterte at de hadde smerter minst ett sted hver dag eller flere ganger i uken. I tillegg til de fysiske smertene, var barna også preget av store psykiske plager, halvparten av dem led sannsynligvis av en depressiv lidelse, og én av tre hadde alvorlige symptomer på Post-traumatisk stress lidelse. En stor andel av barna led av både depresjon og post-traumatisk stress. Det var altså lite overensstemmelse mellom andelen barn som hadde blitt diagnostisert med psykiske lidelser av helsepersonell i leiren, og andelen som sannsynligvis trengte behandling eller støttetiltak i følge undersøkelsen.

Tegninger

gutt med pil i hjertet.jpg

I tillegg til intervjuene, ble barna bedt om å tegne et bilde av seg selv, og et bilde fra krig og ett fra fred. Disse tegningene viser med all tydelighet hvordan krigens grufulle opplevelser preger dem. De tegnet seg selv med tårer i ansiktet, med blod på kroppen eller med våpen i hendene. Bildene av krig viser folk som ble skutt på åpen gate, tanks lastet med væpnede soldater og jagerfly som slipper bomber over boligområdene. Mange tegninger viste en mor sammen med et dødt barn, eller sin døde mann.

Stor oppmerksomhet

Undersøkelsen og resultatene ble nylig presentert på konferansen «Global Approaches to Global Challenges» som New York og Bahcesehir Universitet arrangerte i Istanbul der Brit Oppedal var en av 4 deltakere i panelet som kommenterte på resultatene. I sitt innlegg pekte hun blant annet på de alvorlige konsekvensene ufrivillig atskillelse fra foreldrene i en krigssituasjon kan ha for barnas psykososiale tilpasning og psykiske helse, også over tid. Videre la hun la vekt på betydningen av å iverksette støttetiltak for å styrke foreldrene i deres omsorg for barna i en situasjon hvor de selv sliter med sorg, tapsopplevelser og psykiske plager.

Brit Oppedal.jpg

– Denne type intervensjon kan bidra til å fremme barnas tilpasning i et ekstraordinært oppvekstmiljø, og forebygge at de alvorlig psykiske helseplagene barna i Gaziantep Islahiye flyktningeleir strever med skal vende tilbake selv når tilværelsen en gang i fremtiden forhåpentligvis normaliserer seg, sier Oppedal.

Resultatene fra undersøkelsen blant barna i Gaziantep-leiren og konferansen har vakte stor oppmerksomhet i tyrkiske medier, alle de største tv- kanalene og avisene hadde intervjuer og reportasjer med prosjektledelsen.

Resultatene fra undersøkelsen finnes i rapporten Bahcesehir Study Report:

Se også: Bahcesehir Study Report