Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Risikofaktorer for traumer og post-traumatisk stressyndrom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikofaktorer for traumer og post-traumatisk stressyndrom

Forskningsfunn

Ulike risikofaktorer for traumatiske opplevelser og post-traumatisk stressyndrom

En tredel av sårbarheten for å utvikle symptomer på post-traumatisk stressyndrom (PTSD) skyldes felles miljøfaktorer og genetikk. Rundt 20 prosent av disse risikofaktorene disponerer også for å oppleve traumer. De resterende 80 prosentene disponerer ikke for opplevelse av traumer, men bare for utvikling av PTSD-symptomer dersom man har opplevd et traume.

Ulykkelige tvillinger
Foto: Colourbox

En tredel av sårbarheten for å utvikle symptomer på post-traumatisk stressyndrom (PTSD) skyldes felles miljøfaktorer og genetikk. Rundt 20 prosent av disse risikofaktorene disponerer også for å oppleve traumer. De resterende 80 prosentene disponerer ikke for opplevelse av traumer, men bare for utvikling av PTSD-symptomer dersom man har opplevd et traume.


Post-traumatisk stressyndrom (PTSD) er den eneste psykiske lidelsen som per definisjon forutsetter en miljøpåvirkning som oppleves som et alvorlig traume. Risikofaktorer for å oppleve traumer kan være miljøfaktorer som er felles for familiemedlemmer, genetiske faktorer eller individspesifikke miljøfaktorer.

Undersøker uklart forhold mellom risikofaktorer

Det er et uklart forhold mellom risikofaktorer for opplevelsen av traumer og sårbarhetsfaktorer for PTSD-symptomer som følger et traume. Nå har forskere ved Folkehelseinstituttet sammen med kollegaer ved Virginia Institute of Psychiatric and Behavioral Genetics i USA undersøkt i hvor stor grad familiære risikofaktorer,  det vil si miljøfaktorer som deles av familiemedlemmer og genetikk, og individspesifikke risikofaktorer er felles for det å oppleve et traume og PTSD-symptomer.

Studien baserer seg på en intervjuundersøkelse av 2794 unge voksne tvillinger fra hele Norge som ble gjennomført ved Folkehelseinstituttet i perioden 1999–2004. Tvillingene ble intervjuet om psykiske lidelser, herunder PTSD.

Familiære faktorer forklarer en tredel 

Blant tvillingene som deltok i studien, hadde 737 tvillinger  (26,4 %) opplevd minst ett traume. Totalt var det 2,6 % av tvillingene som tilfredsstilte kriteriene for en PTSD-diagnose.

Statistiske tvillinganalyser viste at rundt en tredel av variansen i sårbarhet for PTSD kan forklares av familiære faktorer. Av disse familiære PTSD-faktorene er 19 % de samme som disponerer for opplevelse av traume og 81 % unike, det vil si disponerer bare for utvikling av PTSD-symptomer. Den resterende variasjonen i sårbarhet for PTSD forklares av individspesifikke miljøfaktorer. Her disponerer 9 % både for opplevelse av traume og symptomer på PTSD, og 91 % unike for PTSD.


Konklusjon

Studien konkluderer med at det er ikke er de samme faktorene som påvirker risikoen for å utvikle PTSD-symptomer og å oppleve et traume.

Referanse

Amstadter AB, Aggen SH, Knudsen GP, Reichborn-Kjennerud T, Kendler KS. A Population-Based Study of Familial and Individual-Specific Environmental Contributions to Traumatic Event Exposure and Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in a Norwegian Twin Sample. Twin Res Hum Genet. 2012. Oct (15), 5, s 656-662.