Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Traumatiske hendelser og posttraumatisk stress er forbundet med psykiske lidelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Traumatiske hendelser og posttraumatisk stress er forbundet med psykiske lidelser

Forskningsfunn

Traumatiske hendelser og posttraumatisk stress er forbundet med psykiske lidelser

Én av fire opplever en alvorlig traumatisk hendelse i løpet av livet, og 2,6 prosent utvikler posttraumatisk stresslidelse, men forekomsten er forskjellig for menn og kvinner. Begge tilstander er forbundet med andre psykiske lidelser, viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

Én av fire opplever en alvorlig traumatisk hendelse i løpet av livet, og 2,6 prosent utvikler posttraumatisk stresslidelse, men forekomsten er forskjellig for menn og kvinner. Begge tilstander er forbundet med andre psykiske lidelser, viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.


Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Resultatene viser at rundt en firedel (26,5 prosent) av tvillingene i studien hadde opplevd minst én traumatisk hendelse, som for eksempel vold eller seksuelt misbruk. Dette er langt lavere enn det som tidligere er funnet i amerikanske studier og i andre europeiske land (for eksempel 64 prosent i Europa). Forekomsten av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i denne studien var 2,6 prosent, noe som også er lavere enn estimater for USA (7,8 prosent), men stemmer overens med estimater for forekomst i Europa (1,9 prosent).

– Forskjellene mellom landene kan muligens forklares ved at studier i andre land ofte spør om langt flere og ulike opplevelser enn de som inngikk i vår tvillingstudie. I vår undersøkelse inngikk kun ni hendelser som mulige PTSD-traumer av diagnosesystemet vi bruker (DSM-IV), forklarer forsker Gun Peggy Knudsen ved Divisjon for psykisk helse, som er medforfatter i studien.

Kjønnsforskjeller

Forskerne fant klare kjønnsforskjeller i opplevde traumatiske hendelser og utvikling av PTSD. Nær en tredel av alle menn som deltok i undersøkelsen rapporterte om én traumatisk hendelse. Vanligst var alvorlig fysisk trussel, angrep eller skade. I underkant av en firedel av kvinnene rapporterte om traumatiske hendelser. Voldtekt og seksuelt misbruk var vanligere blant kvinner enn menn. Derimot hadde kvinnene tre ganger høyere risiko enn menn for å utvikle PTSD. Disse kjønnsforskjellene stemmer overens med funn fra andre land.

Henger sammen med psykiske lidelser

Traumatiske hendelser og PTSD var forbundet med økt risiko for alle psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser som ble undersøkt. Sterkest sammenheng ble funnet mellom PTSD og ustabil personlighetsforstyrrelse, agorafobi, depresjon, ruslidelser og panikklidelse. Det kan være flere mulige grunner til hvorfor traumatiske hendelser og PTSD henger sammen med psykiske lidelser:

– Det kan være de samme sårbarhetsgenene eller personlighetstrekk, for eksempel nevrotisisme, som har en sammenheng med både traumer, PTSD og andre psykiske lidelser, forklarer Knudsen.

– Alternativt kan enkelte psykiske lidelser, som for eksempel ruslidelser, øke risikoen for å bli utsatt for et traume og dermed også øke risikoen for PTSD.

– Eller det kan være omvendt; traumer kan være risikofaktorer for andre sykdommer enn PTSD, for eksempel depresjon eller rusmisbruk, tilføyer Knudsen.

Innvirkning på utdanning

Studien viser også at traumatiske hendelser og PTSD kan ha innvirkning på utdanning. Det å ha opplevd en traumatisk hendelse og PTSD var forbundet med kortere utdanning.

– Det kan være at de som blir utsatt for traumer i tidlig alder i mindre grad gjennomfører lengre utdanning, eller også her kan det være delte sårbarhetsgener som er med på å forklare sammenhengen, sier Knudsen.

Knudsen presiserer at studien ikke gir svar på om traumatiske hendelser og PTSD fører til kortere utdanning eller omvendt, bare at det er en sammenheng mellom disse.

Hva er posttraumatisk stress

  • Ved å ha blitt utsatt for eller vært vitne til ekstreme hendelser som involverer død, alvorlig fysisk skade eller trussel (for eksempel fra krig, overfall, voldtekt og katastrofer), kan man utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD).
  • Syndromet kjennetegnes blant annet ved at man gjentakende gjenopplever den traumatiske hendelsen (erindringer, drømmer, eller sjeldnere: flashbacks), og at man unngår stimuli forbundet med hendelsen og gjenopplevelsen av den.
  • Videre oppleves en generell følelsesnummenhet, angst, irritasjon, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og et generelt økt spenningsnivå og overvåkenhet.
  • Symptomene må ha en varighet på over en måned før man blir diagnostisert med PTSD, samt at de har en effekt som virker inn på funksjonsevnen, både sosialt og på andre områder.
  • PTSD henger ofte sammen med andre mentale lidelser som depresjon og rusmisbruk.

Om studien

Studien baserer seg på en intervjuundersøkelse av 2794 unge voksne tvillinger fra hele Norge, som ble gjennomført ved Folkehelseinstituttet i perioden 1999−2004. Tvillingene ble intervjuet om psykiske lidelser, inkludert PTSD og personlighetsforstyrrelser. Sammen med kollegaer ved Virginia Institute of Psychiatric and Behavioral Genetics i USA undersøkte forskerne forekomsten av traumatiske hendelser, PTSD og hvor ofte andre psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser forekommer sammen med PTSD.

Referanse

Amstadter AB, Aggen SH, Knudsen GP, Reichborn-Kjennerud T, Kendler KS. Potentially traumatic event exposure, posttraumatic stress disorder, and Axis I and II comorbidity in a population-based study of Norwegian young adults. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012.