Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Risikofaktorer for utbrenthet blant leger kan variere etter kjønn »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikofaktorer for utbrenthet blant leger kan variere etter kjønn

Nyhet

Risikofaktorer for utbrenthet blant leger kan variere etter kjønn

Konflikt mellom jobb og privatliv har sterk sammenheng med utbrenthet blant kvinnelige leger, mens arbeidsmengde er den faktoren som har størst sammenheng med utbrenthet blant mannlige leger. Det viser en ny studie utført av Ellen Melbye Langballe vedFolkehelseinstituttet.

Konflikt mellom jobb og privatliv har sterk sammenheng med utbrenthet blant kvinnelige leger, mens arbeidsmengde er den faktoren som har størst sammenheng med utbrenthet blant mannlige leger. Det viser en ny studie utført av Ellen Melbye Langballe vedFolkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

lege som snakker med ung kvinne på legekontor
Legekonsultasjon. Foto: Colourbox.com
Utbrenthet er en sammensatt helseplage som kjennetegnes av psykisk og fysisk utmattelse og tap av jobbengasjement. I utgangspunktet er utbrenthet knyttet til det å ha vært utsatt for arbeidspress over lengre tid. Samtidig kan andre forhold i en persons liv virke inn og gjøre mennesker mer eller mindre sårbare for utbrenthet.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Stress and Health: “The predictive value of individual factors, work-related factors, and work-home interaction on burnout in female and male physicians: a longitudinal study”.

Menn påvirkes av arbeidsmengde, kvinner av jobb-hjem konflikt

Ellen Melbye Langballe, postdoktor ved Folkehelseinstituttets divisjon for psykisk helse, sier at denne studien tyder på at flere faktorer kan virke inn på utvikling av utbrenthet blant leger i Norge.

– Resultatene fra studien viste at for mannlige leger var arbeidsmengde den av de undersøkte faktorene som var sterkest knyttet til utbrenthet, men også konflikt mellom jobb og privatliv var en faktor av betydning. Blant de kvinnelige legene hadde opplevelse av konflikt mellom jobb og hjemmet sterkest sammenheng utbrenthet, sier Melbye Langballe.

Tidligere funn fra samme datasett viser at kvinner generelt og personer i høystatus yrker er mer utsatt for arbeid-hjemkonflikt.

Funnene i studien kan ha betydning for utformingen av forebyggende og behandlende tiltak rettet mot utbrenthet blant leger i Norge.

Risiko for utbrenthet i alle yrkesgrupper

Utbrenthet er ikke noen diagnose, og derfor vet man ikke det nøyaktige omfanget av det, verken i samfunnet eller i enkelte yrkesgrupper. Men tidligere studier tyder på at utbrenthet blant leger kan være ganske vanlig.

– Det er en risiko for utbrenthet i alle yrkesgrupper. En felles risikofaktor for alle yrker er om forventingene til hva som skal gjennomføres ikke står i forhold til de ressurser og muligheter en har for kunne gjøre en tilfredsstillende jobb. Sammenhengen mellom mulige risikofaktorer og prosessen som kan føre til en tilstand av utbrenthet er kompleks.

Om studien

Det er gjort mange studier på leger og utbrenthet. Hensikten med denne studien var å undersøke i hvilken grad jobbrelaterte faktorer, individuell sårbarhet og samspillet mellom jobben og hjemmet har sammenheng med utbrenthet blant leger i Norge. Det som er nytt i denne studien, er fokuset på indviduelle faktorer og at man har undersøkt både positive og negative aspekter ved jobb-hjeminteraksjonen.

Datainnsamlingen ble finansiert av Legeforeningens forskningsinstitutt og gjennomført av Statistisk Sentralbyrå. Analysene er basert på et representativt utvalg av norske leger som ble samlet inn i 2003 (683 leger) og i 2005 (523 leger). Menn og kvinner ble analysert hver for seg.

Publikasjonen er en del av en større studie om belastninger i arbeidslivet gjennomført av Legeforeningens forskningsinstitutt og Universitet i Oslo, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, NTNU og Aker Universitetssykehus.