Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Personlighetsforstyrrelser øker sannsynligheten for langtidssykefravær»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Personlighetsforstyrrelser øker sannsynligheten for langtidssykefravær

Forskningsfunn

Personlighetsforstyrrelser øker sannsynligheten for langtidssykefravær

Sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær skyldes gener som påvirker begge tilstandene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Tom kontorstol
Foto: Colourbox

Sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær skyldes gener som påvirker begge tilstandene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Studien er foreløpig den første studien som har undersøkt sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær.

Tidligere forskning har vist at genetiske faktorer kan forklare cirka halvparten av variasjonen i langtidssykefravær.

– Noe av grunnen til at gener påvirker langtidssykefravær skyldes nok i stor grad at kroppslige lidelser, slik som ryggproblemer og revmatisme, også påvirkes av gener. Samtidig kan ikke genetisk disposisjon for kroppslige lidelser forklare all genetisk variasjon i langtidssykefravær, forklarer Line C. Gjerde, førsteforfatter og forsker ved Folkehelseinstituttet.

– Vi ville derfor også undersøke hvor stor overlapping det var mellom de genetiske bidragene til personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær.

Genetiske bidrag

Studien brukte data fra 2771 norske tvillinger født mellom 1967 og 1979 som hadde gjennomgått et diagnostisk intervju for symptomer på personlighetsforstyrrelser. Dataene ble siden koplet opp mot registerdata som blant annet inneholdt informasjon om sykefravær. Langtidssykefravær ble definert som sammenhengende fravær over 16 dager.

Ettersom studien er gjort på tvillinger, hadde forskerne mulighet til å se på genetiske og miljømessige bidrag.

Forskerne fant at symptomer på schizotyp, paranoid og borderline personlighetsforstyrrelse hadde en sammenheng med risikoen for langtidssykefravær. Overlappet i genene som bidrar til både personlighetsforstyrrelsene og langtidssykefravær var på om lag 20 prosent.

Årsakssammenheng?

Forskerne fant at symptomer på personlighetsforstyrrelser antakeligvis ikke i seg selv er årsak til sykefravær, fordi de samme genene påvirker ulike symptomer.

– Det interessante er egentlig hvorfor det er en sammenheng mellom disse tilstandene, sier Gjerde. – Det er viktig å være klar over at en sammenheng ikke er det samme som at det ene fører til det andre. I denne studien fant vi at sammenhengen mellom symptomer på personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær ser ut til å skyldes en felles genetisk disposisjon for både personlighetsforstyrrelser og langtidssykefravær, men flere studier trengs for å få et klart svar på dette.

Referanse

Gjerde, L.C., Røysamb, E., Czajkowskia, N., Knudsen, G.P., Østby, K., Tambs, K., Kendler, K.S., Reichborn-Kjennerud, T. and Ørstavik, R.E. Personality Disorders and Long-Term Sick Leave: A Population-Based Study of Young Adult Norwegian Twins. In Twin Research and Human Genetics, Published online: 14 January 2014