Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Parforholdet viktigst for psykisk helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Parforholdet viktigst for psykisk helse

Nyhet

Parforholdet viktigst for psykisk helse

Hvilken betydning har parforholdet for egen og partnerens psykiske helse? Data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) tyder på at lav tilfredshet i parforholdet er en særlig viktig risikofaktor for angst og depresjon hos både kvinner og menn. Undersøkelsen tyder også på at et godt parforhold virker som en buffer mot belastninger som kroppslig sykdom, arbeidsløshet og lav inntekt.

Hvilken betydning har parforholdet for egen og partnerens psykiske helse? Data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) tyder på at lav tilfredshet i parforholdet er en særlig viktig risikofaktor for angst og depresjon hos både kvinner og menn. Undersøkelsen tyder også på at et godt parforhold virker som en buffer mot belastninger som kroppslig sykdom, arbeidsløshet og lav inntekt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

parforhold.
parforhold.
Forfatterne benyttet data fra 62,956 gravide kvinner og deres partnere i MoBa til å undersøke risikofaktorer for angst og depresjon. Om lag halvparten var gift, og de øvrige i all hovedsak samboende.

  • Lav tilfredshet i parforholdet var den viktigste risikofaktoren for angst og depresjon.
  • Andre viktige risikofaktorer var fysisk sykdom, arbeidsløshet og at kvinnen var førstegangsfødende.
  • Risikofaktorene var stort sett de samme for menn og kvinner.
  • Arbeidsløshet var særlig negativt for menn.
  • For kvinner hadde arbeidsledighet og lav selvfølelse hos den mannlige partneren negativ effekt på psykisk helse.

Personer som har et godt parforhold, er bedre rustet enn personer i et dårlig parforhold til å takle belastning på andre områder uten å bli engstelige og deprimerte. Ved hjelp av egenrapportering fra begge partnerne, kunne forskerne også undersøke hvordan den ene partnerens opplevelse av parforholdet spilte inn på den andre partnerens psykiske helse. Resultatene viser at selv om du er misfornøyd med ditt eget parforhold, vil du likevel være i stand til å takle mer belastning på andre områder dersom partneren din er fornøyd med forholdet.

Få andre studier undersøker risikofaktorer for angst og depresjon hos menn i denne spesielle livsfasen. Sammenliknet med tidligere forskning på dette området, har denne studien undersøkt relativt mange risikofaktorer samtidig. Størrelsen på utvalget er unikt, og resultatene gir forholdsvis sikker informasjon om hvor stor effekt de ulike faktorene har i forhold til hverandre.

Referanse:
The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples. BMC Public Health 2012, 12: 66