Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Maskulinitet, femininitet og selvskading »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Maskulinitet, femininitet og selvskading

Forskningsfunn

Maskulinitet, femininitet og selvskading

En hypotese om selvskading er at dette er vanligere blant kvinner enn menn fordi selvskading er forbundet med den tradisjonelle feminine kjønnsrollen. Men resultatene fra en studie Folkehelseinstituttet har deltatt i, viser at det ikke er noen sammenheng mellom tradisjonell femininitet per se og selvskading eller selvmordstanker.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

En hypotese om selvskading er at dette er vanligere blant kvinner enn menn fordi selvskading er forbundet med den tradisjonelle feminine kjønnsrollen. Men resultatene fra en studie Folkehelseinstituttet har deltatt i, viser at det ikke er noen sammenheng mellom tradisjonell femininitet per se og selvskading eller selvmordstanker.


I denne studien har forskerne sett på om positive og negative tradisjonelle kjønnsroller relateres til selvmordstanker og selvskading på ulike måter blant unge voksne.

Kjønnsroller kan måles ved personlighetstrekk

Kjønnsroller måles ofte ved personlighetstrekk som er assosiert med enten tradisjonell maskulinitet eller femininitet. For eksempel kan bestemt vurderes som et positivt tradisjonelt maskulint trekk, mens aggressiv vurderes som et negativt tradisjonelt maskulint trekk. Hos kvinner kan på samme måte følsom mot andres behov vurderes som et positivt tradisjonelt feminint trekk, mens trenger aksept fra andre vurderes som et negativt tradisjonelt feminint trekk.

Resultatene fra studien viser at:

  • Det var ingen sammenheng mellom positiv femininitet og selvskading eller selvmordstanker.
  • Negativ femininitet var relatert til selvskading og selvmordstanker. Det vil si at de som skåret høyest på trekk assosiert med negativ femininitet hadde høyere sannsynlighet for selvskading eller selvmordstanker enn de som skåret lavest.
  • De som skåret høyest på trekk assosiert med positiv og negativ maskulinitet hadde lavere sannsynlighet for selvskading enn de som skåret lavest.
  • De som skåret høyest på trekk assosiert med positiv maskulinitet hadde lavere sannsynlighet for selvmordstanker.

Resultatene viser at det ikke er den tradisjonelle feminine kjønnsrollen som først og fremst er forbundet med selvskading og selvmordstanker, men spesielle sider ved rollen som evalueres negativt og relateres til utrygghet. Det finnes både positive og negative sider av maskulinitet og femininitet og de har forskjellig relasjoner til selvskading og selvmordstanker.

Metode

Om lag 500 menn og kvinner i alderen mellom 18 og 35 år besvarte et elektronisk spørreskjema. Studien ble annonsert på ulike nettsider som brukes av unge voksne.

Resultatene bygger på teorien om kjønnsroller og selvskading/selvmord. Teorien har blitt populær, men det er lite forskning som undersøker den. Tidligere studier viser ingen sammenheng mellom positiv tradisjonell femininitet og selvskading eller selvmordstanker. Derimot er positiv tradisjonell maskulinitet assosiert med økt risiko for selvskading og selvmordstanker i noen studier. Denne studien er blant de første som differensierer mellom positive og negative sider av kjønnsroller. Det kan være nyttig i forhold til kjønnssosialiseringsteorien og selvmordsatferd.

Studien viser kun assosiasjoner og kan ikke si noe om spesifikke kjønnsrelaterte trekk fører til eller beskytter mot selvskading eller selvmordstanker, eller omvendt.

Studien er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Referanse

M.L. Straiton, K. Roen & H. Hjelmeland (2012). Gender Roles, Suicidal Ideation and Self-Harming in Young Adults. Archives of Suicide Research, 16:1, 29-43