Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Livskvalitet, gener og miljø - resultater fra forskning på livskvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Livskvalitet, gener og miljø - resultater fra forskning på livskvalitet

Forskningsfunn

Livskvalitet, gener og miljø - resultater fra forskning på livskvalitet

Påvirkes vår livskvalitetsopplevelse av miljøet rundt oss eller av genene våre? Forskning har vist at både miljøfaktorer og genetiske faktorer spiller en viktig rolle. Studier fra Folkehelseinstituttet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, og har bidratt til et nyansert bilde av hvordan arv og miljø påvirker livstilfredshet, livskvalitet og psykisk helse.

Påvirkes vår livskvalitetsopplevelse av miljøet rundt oss eller av genene våre? Forskning har vist at både miljøfaktorer og genetiske faktorer spiller en viktig rolle. Studier fra Folkehelseinstituttet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, og har bidratt til et nyansert bilde av hvordan arv og miljø påvirker livstilfredshet, livskvalitet og psykisk helse.


Miljøet betyr mest

Miljøfaktorer forklarer en større del av forskjellene mellom oss i opplevelse av glede og velvære enn det gener gjør. Gener står for 35 prosent av forskjellene. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet som er den største atferdsgenetiske undersøkelsen av velvære og tilfredshet i verden.

Se også: Miljøet betyr mest for forskjeller i opplevelse av lykke

Det er mulig å forbedre livskvaliteten

En rekke studier innen epidemiologi og genetikk har vist at lykke og livskvalitet har sammenheng med gener. En litteraturgjennomgang fra Folkehelseinstituttet poengterer at det likevel er mulig å forbedre livskvaliteten og bli mer lykkelig. - Potensialet for endring av livstilfredshet og lykke ligger til en stor grad i miljøet vårt og hva vi til en hver tid gjør, sier forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Se også: Arvelighet for livskvalitet begrenser ikke mulighetene for å bedre livskvaliteten

Gener, depresjon og tilfredshet med livet

Sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med hvor tilfredse vi er med livet. Denne sammenhengen kan i stor grad tilskrives gener. Dette viser en tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forskerne sammenlignet informasjon fra eneggede og toeggede tvillinger for å undersøke hvordan sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med tilfredshet med livet.

Se også: Gener, depresjon og tilfredshet med livet

Lykke er arvelig

Gener styrer 80 prosent av stabiliteten i lykke over tid, viser en studie ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. – Men både gener og miljø har like stor betydning for hvor lykkelige og tilfredse vi er på ethvert tidspunkt, sier Ragnhild Bang Nes, sentral i studien.

Se også: Lykke er arvelig

Gener og miljø påvirker menn og kvinner forskjellig

Kvinner rapporterer flere symptomer på angst og depresjon enn menn, men likevel oppgir kvinner å være like tilfredse med livet som menn. Både arv og miljø er viktige for psykiske ubehagssymptomer og for tilfredshetsvurderinger, men de påvirker kvinner og menn forskjellig. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra tvillinger.

Se også: Gener og miljø påvirker psykiske ubehagssymptomer og tilfredshet med livet

Omgivelser og sosiale relasjoner kan endre påvirkning fra gener

Gener er viktige for hvor tilfredse og glade vi er, men gener er mindre viktige dersom man lever i et parforhold. Det er vist at kvinner og menn i parforhold er mer tilfredse og lykkelige enn personer som lever alene. Det å ha en partner ser også ut til å moderere, eller forandre påvirkning fra gener, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Se også: Omgivelser og sosiale relasjoner kan endre påvirkning fra gener

Se også: Referanseliste forskning på livskvalitet, gener og miljø