Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Lavere risiko for autisme med folsyretilskudd i graviditeten »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lavere risiko for autisme med folsyretilskudd i graviditeten

Forskningsfunn

Lavere risiko for autisme med folsyretilskudd i graviditeten

Kvinner som tok folsyretilskudd ved begynnelsen av svangerskapet, hadde nesten halvert risiko for å få et barn med autisme. Å starte med folsyretilskudd senere i graviditeten reduserte ikke risikoen. Det viser resultater i en omfattende studie fra Folkehelseinstituttets Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og Autismestudien (ABC-studien). Studien er nylig publisert i The Journal of The American Medical Association (JAMA).

Colourbox.com
Colourbox.com

Kvinner som tok folsyretilskudd ved begynnelsen av svangerskapet, hadde nesten halvert risiko for å få et barn med autisme. Å starte med folsyretilskudd senere i graviditeten reduserte ikke risikoen. Det viser resultater i en omfattende studie fra Folkehelseinstituttets Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og Autismestudien (ABC-studien). Studien er nylig publisert i The Journal of The American Medical Association (JAMA).


Kvinner som tok folsyretilskudd fra fire uker før til åtte uker etter starten av svangerskapet, hadde 40 prosent lavere risiko for å føde barn med barneautisme (klassisk autisme). Dette er den mest alvorlige formen for autisme. Bruk av folsyretilskudd midtveis i graviditeten (i uke 22) påvirket ikke denne, viser resultatene.

Funnene gjelder lavere risiko kun for barneautisme (klassisk autisme). Resultatene viser ingen redusert risiko for atypisk eller uspesifikk autisme. Studien undersøkte også forekomsten av Aspergers syndrom, som er en autismediagnose. Antall undersøkte barn var imidlertid for lavt til å gi et sikkert resultat.

Les også: Autisme - faktaark

Mat og andre kosttilskudd reduserte ikke risikoen

Forskerne fant ingen sammenheng mellom barneautisme og inntak av andre typer kosttilskudd hos mor i svangerskapet. De fant heller ingen sammenheng med mors inntak av folat gjennom maten.

- Det ser ut til at redusert risiko for barneautisme kun har sammenheng med folsyretilskudd, ikke mat eller andre kosttilskudd, og at det avgjørende tidsintervallet er fra fire uker før til åtte uker etter starten av svangerskapet, sier Pål Surén, lege og doktorgradsstipendiat på Folkehelseinstituttet.

Klare funn som viser vei for videre forskning

Resultatene viser en sammenheng mellom bruk av folsyretilskudd hos mor i svangerskapet og redusert risiko for barneautisme.

- Studien beviser imidlertid ikke at folsyretilskudd kan forebygge barneautisme. Funnene er likevel så klare at de utgjør et godt argument for å undersøke mulige årsaksmekanismer nærmere. Det bør også kartlegges om folsyre kan ha sammenheng med redusert risiko for andre hjernesykdommer hos barn, påpeker Surén.

Understreker betydning av folsyretilskudd

Resultatene støtter opp under Helsedirektoratets anbefalinger om folsyretilskudd i forbindelse med svangerskap, og understreker at det er viktig å begynne tidlig – helst før svangerskapet starter.

Folsyre

  • Folsyre er et B-vitamin som er nødvendig for oppbygging og reparasjon av DNA-molekyler, det vil si genmaterialet som styrer alle kroppens celler.
  • Folat er den naturlig forekommende varianten av folsyre, og finnes i bladgrønnsaker, erter, linser, bønner, egg, gjær og lever.
  • For de fleste gravide er folsyretilskudd nødvendig for å komme opp på anbefalt nivå av folat i blodet.
  • I noen land tilsettes folsyre til mel, slik at hele befolkningen får ekstra tilskudd, men dette gjøres ikke i Norge.
  • Studier fra andre land viser at mange gravide får i seg mindre folat gjennom kosten enn det som er nødvendig for å forebygge nevralrørsdefekter.

Metode

Den aktuelle studien inkluderte MoBa-deltakere født i 2002-2008, og omfattet totalt 85 176 barn. Mødrene hadde gitt detaljerte opplysninger om kosthold og bruk av kosttilskudd tidlig i svangerskapet. Barn med autismediagnoser i MoBa ble identifisert gjennom spørreskjemaer, gjennom henvisninger fra foreldre og helsevesenet og gjennom koblinger til Norsk pasientregister.

Da analysene ble gjort, var det identifisert totalt 270 barn med autismediagnoser i studiepopulasjonen. Av disse barna hadde 114 barneautisme, 56 Aspergers syndrom og 100 atypisk eller uspesifisert autisme.

Bruken av folsyretilskudd i tidlig graviditet økte kraftig fra 2002 til 2008 blant kvinner som deltok i MoBa. I 2002 brukte 43 prosent av mødrene folsyretilskudd, mens prosentandelen hadde steget til 85 prosent i 2008. Mange begynte imidlertid senere enn det som er ønskelig; knapt halvparten av kvinner som tok folsyretilskudd hadde begynt før svangerskapet startet.

Om studien

ABC-studien (Autismestudien) utføres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Columbia University i New York og National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) i Bethesda i USA. Studien drives med midler fra NINDS. I tillegg er det bevilget midler til forskningsanalyser fra Norges forskningsråd. MoBa drives av Folkehelseinstituttet.

Folsyretilskudd beskytter fosterets hjerne og ryggmarg

Helsedirektoratet anbefaler kvinner som planlegger å bli gravide å ta folsyretilskudd fra én måned før og i de første tre månedene av svangerskapet. Anbefalingen er bygget på forskning som viser at bruk av folsyretilskudd tidlig i svangerskapet beskytter fosteret mot ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter.

I de senere årene har forskere begynt å undersøke om folsyretilskudd også kan ha andre gunstige effekter på utviklingen av hjerne og ryggmarg hos fosteret. En studie fra MoBa viste at mødre som tok folsyretilskudd tidlig i graviditeten hadde halvert risiko for å få barn med alvorlig språkforsinkelse ved treårsalder. En studie av autismespekterforstyrrelser fra California fant lavere risiko for autisme hos barn til mødre som i svangerskapet hadde tatt multivitamintilskudd som inneholdt folsyre.

Forfatterne av artikkelen er: Pål Surén, Christine Roth, Michaeline Bresnahan, Margaretha Haugen, Mady Hornig, Deborah Hirtz, Kari Kveim Lie, W. Ian Lipkin, Per Magnus, Ted Reichborn-Kjennerud, Synnve Schjølberg, George Davey Smith, Anne-Siri Øyen, Ezra Susser og Camilla Stoltenberg.

Referanse

Surén P, Roth C, Bresnahan M, et al. Association between maternal use of folic acid supplements and risk of autism in children. JAMA2013; 309(6): 570-577.