Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Internasjonal studie inviterer norske og tyrkiske familier

I november 2010fikk norske og tyrkiske familier i Drammen besøk av medarbeidere fra Folkehelseinstituttet. Familiene ble invitert til å delta i en internasjonal studie av 5-åringer og 12-åringer. Målet er å få bedre kunnskap om hvordan samfunnet, nærmiljøet, skolen og familien påvirker barnas oppvekst, tilpasning og læring.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norge, Tyskland og Nederland samarbeider om den nye studien som heter BROER, som Folkehelseinstiuttet er ansvarlig for i Norge.

Studien startet i mars i år og skal vare fram til 2013. BROER inviterer familier i byer hvor det er bosatt mange innvandrere med tyrkisk bakgrunn. Nå inviteres 82 tyrkiske familier fra Buskerud til å delta, 70 av dem fra Drammen. Totalt inviteres 400 familier fra Norge, hvorav 240 har bakgrunn fra Tyrkia og 160 er etnisk norske familier. Familier i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen blir også invitert.

– Det blir spennende å se hva som er likt og hva som er forskjellig i de tre deltakerlandene når det gjelder barns skolegang og oppvekstforhold. Norge, Tyskland og Nederland er svært ulike når det gjelder innvandrings- og utdanningspolitikk, sier Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttet. Oppedal er prosjektansvarlig for BROER i Norge.

Nyttig med studie i Drammen

Tyrkere utgjør en av Europas mest betydelige innvandrergrupper. En stor andel av tyrkerne i Norge bor i Drammen, det gjør at Drammen kommune egner seg for å delta i BROER.

– Drammen kommune er også svært opptatt av å få til et velfungerende flerkulturelt miljø, med like muligheter for alle innbyggerne. Kommunen har som mål at de skal få den beste skolen i Norge. Disse ambisjonene gjør at det er spesielt interessant for BROER å få med så mange familier som mulig fra Drammen, sier Oppedal.

I tillegg til å samle informasjon fra familiene, får BROER også informasjon om hvilke tanker og verdier som ligger bak måten skolene og barnehagene underviser på.

– Dette er et av de mest spennende sidene ved prosjektet. Til forskjell fra vårt skolesystem blir for eksempel elever i Tyskland delt i ulike studieretninger når de er 10 år. Da er løpet lagt for hvem som har mulighet til en akademisk karriere, og hvem som må velge andre typer utdannelser, sier Oppedal.

Resultatene fra BROER vil være nyttige for politikere, skolevesen, innvandrerorganisasjoner og foreldre når de skal tilrettelegge gode oppvekstforhold som fremmer læring, trivsel og sosial integrasjon for barn og unge – både i Drammen og i det flerkulturelle Europa.

Fra dør til dør i Drammen

I begynnelsen av november fikk de tyrkiske familiene i Drammen en invitasjon til å delta i BROER i posten. Nå går BROER-medarbeiderne fra dør til dør hos de inviterte familiene, og avtaler deltakelse dersom familiene ønsker å være med på BROER.

– Vi håper at så mange som mulig vil delta. Det er stor etterspørsel etter resultatene, og tilbakemeldingene vi får er at dette er nyttig informasjon, sier Oppedal.

Foreldrene bidrar med viktig informasjon om hvordan det er å være foreldre i dagens flerkulturelle samfunn.
– Barnas egne erfaringer er også viktige, og det er nyttig å få dem i tale gjennom BROER. Slik kan barn og unge selv bidra til at samfunnet legger til rette for best mulige oppvekstforhold og best mulig læring for barna, sier Oppedal. 

Anonymt og trygt å delta

Det er trygt å delta i BROER. All informasjon deltakerne gir blir anonymisert og informasjonen om enkeltpersoner gis ikke ut. Studien er godkjent av Regionale Forskningsetiske Komité REK. Den tyrkiske ambassaden og flere ulike tyrkiske organisasjoner, som for eksempel ulike islamske organisasjoner, kvinne- og kulturnettverk og ungdomsorganisasjoner, støtter BROER. De oppfordrer familier som blir invitert til å delta.

BROER rekrutterer først tyrkiske familier, deretter inviteres norske familier som har barn i samme klasse / samme barnehage som de tyrkiske familiene. BROER bruker denne fremgangsmåten for å sikre at tyrkiske og norske familier kommer fra de samme nabolagene og byene.

Om BROER

BROER fokuserer på barn som er 5 og 12 år gamle fordi de står overfor to milepæler: Overgangen fra barnehage til skole, og overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Hvordan de mestrer disse overgangsfasene kan få konsekvenser for hvordan de utvikler seg videre. BROER kan blant annet gi svar på om det er forskjeller mellom Norge, Tyskland og Nederland når det gjelder: 

  • Hvordan barn lærer og trives på skolen
  • Hvordan lærerne underviser og hjelper elevene 
  • Hva familiene gjør for å hjelpe barna til å bli så flinke som mulig på skolen 
  • Hvor viktige venner er for å trives å gjøre det bra i fagene

Studien er finansiert av det Europeiske forskningsprogrammet NORFACE.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for BROER

Nasjonalt folkehelseinstitutt er ansvarlig for BROER i Norge gjennom UngKul, som er studiens norske prosjektpartner. UngKul er et forskningsprogram ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og en ”paraply” for flere studier knyttet til spørsmål om betydningen av etnisitet og migrasjon for barn og unges læring, tilpasning og psykiske helse. UngKuls mål er å få mer kunnskap om hvordan dagens norske barn og ungdommer med bakgrunn fra mange forskjellige kulturer trives og mestrer hverdagen sin.

  • Relaterte saker