Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Spiseforstyrrelser: ikke flere komplikasjoner ved graviditet og fødsel»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spiseforstyrrelser: ikke flere komplikasjoner ved graviditet og fødsel

Forskningsfunn

Kvinner med spiseforstyrrelser: Ikke flere komplikasjoner under svangerskap og fødsel

Sammenlignet med andre kvinner opplever ikke kvinner med spiseforstyrrelser flere komplikasjoner under svangerskap og fødsel. De legger imidlertid på seg mer i løpet av svangerskapet enn andre kvinner, og røyker oftere under svangerskapet. Det viser en ny studie basert på data fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.

Sammenlignet med andre kvinner opplever ikke kvinner med spiseforstyrrelser flere komplikasjoner under svangerskap og fødsel. De legger imidlertid på seg mer i løpet av svangerskapet enn andre kvinner, og røyker oftere under svangerskapet. Det viser en ny studie basert på data fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.


gravid mage.jpg
– Vår studie viser at kvinner med spiseforstyrrelser ikke opplever flere komplikasjoner ved svangerskap og fødsel sammenlignet med andre kvinner, sier forsker Leila Torgersen ved divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Resultatene er presentert i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders.

Øker mest i vekt

Kvinner med anoreksi hadde lavere kroppsmasseindeks (KMI) før svangerskapet, mens kvinner med overspisningslidelse hadde høyere KMI før svangerskapet, sammenlignet med andre kvinner. I løpet av svangerskapet øker kvinner med spiseforstyrrelsene anoreksi, bulimi og overspisningslidelse vekten sin mer sammenlignet med kvinner uten spiseforstyrrelser.

– I snitt økte kvinnene vekten sin med 14,9 kilo, mens kvinnene med spiseforstyrrelser økte vekten sin med 16,3-17,8 kilo, sier Torgersen.

Får ikke mindre babyer

Tidligere studier har vist at gravide med anoreksi og bulimi blant annet har økt risiko for å få små babyer.

Denne studien viser ikke dette. Når babyene ble født skilte vekten deres i gjennomsnitt seg lite fra babyer som har mødre uten spiseforstyrrelser. Alle kvinnene i studien fødte babyer som i gjennomsnitt veide rundt 3 500 gram, og svangerskapslengden lå i snitt på 39,8 – 40,1 uker.

– Mødre med overspisningslidelse fødte babyer med høyest fødselsvekt av alle. Babyene veide i snitt 3 685 gram, som er noe høyere enn vekten til de andre babyene. Mødrene hadde lavere risiko for å få babyer som var små i forhold til svangerskapslengde, og høyere risiko for å få babyer som var store i forhold til svangerskapslengde, sier Torgersen. Mødre med overspisningslidelse hadde og høyere risiko for å ta keisersnitt. Forskjellene mellom kvinnene med overspisningslidelse og de andre kvinnene forsvant imidlertid når man tok hensyn til forskjeller i mødrenes vekt. 

Høyest andel røykende blant gravide med anoreksi

I alt oppga 37 prosent av kvinnene med anoreksi at de røykte i svangerskapet. Tilsvarende tall var 15 prosent for kvinner med bulimi, 14 prosent blant gravide med overspisningslidelse, mens blant kvinner med atypisk spiseforstyrrelse røykte 19 prosent. Blant kvinner uten spiseforstyrrelser røykte 9 prosent.

– Årsaken til at flere av kvinnene med spiseforstyrrelser fortsetter å røyke i svangerskapet kan ha sammenheng med ønsket om å kontrollere vekten og matlysten, sier Torgersen.

Hovedtyper spiseforstyrrelser

  • Anoreksi (spisevegring, Anorexia nervosa) er den alvorligste spiseforstyrrelsen. Tilstanden innebærer at den som rammes spiser lite og ofte trener mye for å gå mest mulig ned i vekt. Selvbildet er forstyrret, man føler seg tykk, men er egentlig undervektig og svært tynn. På grunn av alvorlig underernæring er anoreksi forbundet med betydelig økt dødelighet; fire til ti ganger høyere enn i sammenlignbare befolkningsgrupper.
  • Bulimi (oksehunger, Bulimia nervosa) er tvangspreget overspising kombinert med ulike tiltak for å kompensere for det store matinntaket og for å unngå vektøkning. Kompensasjonen kan være å kaste opp, bruke avføringstabletter, klyster, fasteperioder eller trening. Bulimikeren klarer ikke å stoppe å spise og kan innta enorme måltider. Oppkast kan føre til forstyrrelser i kroppens saltbalanse og syreskader på tennene. Personer med bulimi er oftest normalvektige eller overvektige. Cirka 30 prosent av bulimikerne har en forhistorie med anoreksi.
  • Overspisningslidelse (eng.: Binge Eating Disorder) er foreslått som en tredje diagnose. Man ser den samme overspisningen som ved bulimi, men uten den kompenserende atferden. Overspiseren er som regel overvektig.
  • Atypiske spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelsene forekommer også i andre varianter som ikke tilfredsstiller kravene til en medisinsk diagnose, men som like fullt kan være et stort problem i hverdagen. For eksempel kan det være lettere bulimi- og anoreksilignende forstyrrelser. Atypiske spiseforstyrrelser er minst like vanlige som anoreksi og bulimi.

Om studien

Nærmere 36 000 kvinner fra MoBa er datagrunnlaget for denne studien. I alt oppga 35 kvinner å ha anoreksi, 304 hadde bulimi, 1 812 hadde overspisningslidelse, mens 36 kvinner var i kategorien atypiske spiseforstyrrelser (dette kan for eksempel være lettere bulimi- og anoreksilignende forstyrrelser).

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og University of North Carolina i USA, med Cynthia M. Bulik som prosjektleder.

Referanse
Cynthia M. Bulik, Ann Von Holle, Anna Maria Siega-Riz, Leila Torgersen, Kari Kveim Lie, Robert M. Hamer, Cecilie Knoph Berg, Patrick Sullivan, Ted Reichborn-Kjennerud: Birth Outcomes in Women with Eating Disorders in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), International Journal of Eating Disorder, 2008