Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Hvor mange har demens i Norge?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvor mange har demens i Norge?

Nyhet

Hvor mange har demens i Norge?

De vanligste beregningene gir omtrent 70 000 personer med demens i Norge, men det er knyttet usikkerhet til disse tallene. Dette skriver forskere ved Folkehelseinstituttet i en kommentarartikkel i Tidskrift for Den norske legeforening.

De vanligste beregningene gir omtrent 70 000 personer med demens i Norge, men det er knyttet usikkerhet til disse tallene. Dette skriver forskere ved Folkehelseinstituttet i en kommentarartikkel i Tidskrift for Den norske legeforening.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

eldre damer.jpg
– Tallene vi har i dag er usikre fordi de bygger på en undersøkelse gjennomført i en forstad til Rotterdam i Nederland for over 20 år siden. Vi vet ikke om de samme forholdene gjelder for folk i Norge i dag, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet.

Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene.

– Demens er en viktig sykdom fordi den koster samfunnet mye. Vi trenger bedre tall på hvor mange som er rammet. Særlig kommunene trenger gode forekomst-tall for å kunne planlegge hvor mange sykehjemsplasser og helsepersonell kommunen vil trenge i årene som kommer, sier Bjørn Heine Strand.

Heine Strand er førsteforfatter på en kommentar- og debattartikkel om dette temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening, publisert 11. februar 2014. Artikkelen er skrevet i samarbeid med forskere ved Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Oslo. Artikkelforfatterne mener at vi trenger nye undersøkelser for å finne ut hvor mange som er rammet av demens i Norge i dag.

Se også:Hvor mange har demens i Norge? – kommentar- og debattartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Referanse

Strand, B.H., Tambs, K. Engedal, K., Bjertness, E., Selbæk, G. and Rosness, T.A. «Hvor mange har demens I Norge?» Tidsskr Nor Legeforen Nr. 3 – 11. februar 2014, vol. 134, sider 276 – 277.