Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Hva leder til at kvinner velger kosmetisk kirurgi for å få større bryster?

Publisert Oppdatert


Det å føle seg mer feminin peker seg ut som den viktigste drivkraften bak at norske kvinner velger brystforstørrende kosmetisk kirurgi. Beslutningen påvirkes også av en rekke andre faktorer som selvfølelse, ønske om idealfigur, kommentarer fra andre, seksualitet og media. Det viser en ny undersøkelse fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet. Forskerne har studert de psykologiske prosessene bak kvinners beslutninger om å gjennomgå brystforstørrende operasjoner.


Har du funnet en feil?

Kvinne-brystparti.Copyright Colourbox.no.jpg
- Plastiske kirurger får gjennom resultatene fra denne undersøkelsen et bedre grunnlag for å forholde seg til pasientenes motiver for brystforstørrende kirurgi og kvinnenes forventninger til en slik operasjon. Med bredere bakgrunnskunnskap kan kirurgene kommunisere bedre med pasienten og forebygge at kvinnene blir misfornøyd med eller har urealistiske forventninger til operasjonsresultatet. I noen tilfeller kan det også være aktuelt at kvinnene velger andre løsninger enn brystkirurgi, sier Anette S. Solvi, tidligere forsker ved Folkehelseinstituttet, nå psykolog ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Anette S. Solvi er førsteforfatter på artikkelen ”Motivational factors and psychological processes in cosmetic breast augmentation surgery” som er publisert i tidsskriftet Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Undersøkelsen er utført ved Folkehelseinstituttet og er gjort i samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Colosseumklinikken Oslo og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Fire veier til operasjon

Forskerne har identifisert fire psykologiske prosesser som danner rammen rundt kvinnenes beslutning om å gjennomgå brystforstørrende operasjon på en ellers frisk kropp.

- Undersøkelsen hjelper oss til å forstå noen av de psykologiske mekanismene bak den kraftige økningen i denne typen kosmetisk kirurgi. Skal vi kunne tyde denne samfunnsutviklingen, må vi vite hva som driver unge kvinner til å velge slik kosmetisk kirurgi. Der har vi nå kommet et stykke videre med denne undersøkelsen. Etter hvert som vi kjenner motivene, kan vi også studere utbredelsen av motivene, sier ansvarlig for undersøkelsen Arne Holte, divisjonsdirektør ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

For mange kvinner dreier det seg om å ”skape” et nytt utseende fordi de synes brystene er for små. Andre ønsker å ”reparere” brystenes størrelse og/eller form etter at de har endret seg som resultat av svangerskap og amming. Enkelte av kvinnene har også et ønske om å ”forbedre” bryster de ellers er fornøyd med og oppfatter som normale i størrelse og form. Kvinnenes holdning i den sammenhengen er at en operasjon vil kunne gjøre dem enda mer fornøyd med brystene og at de vil få enda bedre selvfølelse og bli mer attraktive.

Noen kvinner vil også søke å ”gjenopprette” det de tidligere har oppfattet som relativt store bryster. Bryststørrelsen hos disse kvinnene kan for eksempel ha blitt redusert som følge av slanking. Kvinnene ønsker seg da gjerne tilbake til sin opprinnelige bryststørrelse uten å måtte legge på seg igjen. Det kan føre til at de velger å operere inn silikonimplantater.

Femininitet som drivkraft

Resultatene fra undersøkelsen viser at den grunnleggende drivkraften bak at kvinner velger brystforstørrende kirurgi, er at de ønsker å føle seg feminine.

- Femininitet sees både i motsetning til maskulinitet og synonymt med å oppfattes som vakker, sier Solvi.

I tillegg spiller en rekke genererende faktorer inn; utilfredshet med eget utseende, ønske om en bedre figur og bedre selvfølelse, kommentarer fra andre, seksualitet og muligheten til å bruke enkelte klesplagg. Kvinnene oppga media, kjennskap til andre pasienter som har gjennomgått liknende operasjoner, møtet med lege/plastisk kirurg, økonomi og kjæresterelasjon som utløsende faktorer for å gjennomgå en slik operasjon.

Viktig kunnskap for kirurger og for videre forskning

Resultatene fra denne undersøkelsen kan danne nyttig og viktig kunnskap for plastiske kirurger i deres kommunikasjon med pasientene, samt danne grunnlag for videre forskning på psykologiske aspekter knyttet til brystforstørrende kirurgi. Forventningene som er forbundet med de ulike psykologiske prosessene varierer og kan ha betydning for hvorvidt pasienten blir tilfreds med resultatet eller ikke.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført som en kvalitativ studie. 34 pasienter i alderen 19-46 år ved Colosseumklinikken Oslo ble invitert til å delta i undersøkelsen. 14 kvinner deltok i dybdeintervjuer.