Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Helse og psykiske plager - resultater fra forskning på livskvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helse og psykiske plager - resultater fra forskning på livskvalitet

Forskningsfunn

Helse og psykiske plager - resultater fra forskning på livskvalitet

Hva er forholdet mellom livskvalitet og psykiske plager og lidelser? Hvilken rolle spiller fysisk helse og helseatferd for vår livstilfredshet? Kan god livskvalitet være en ressurs og beskyttelsesfaktor i møtet med belastninger og sykdom? Dette er grunnleggende spørsmål av stor betydning for folkehelsearbeidet, og nyere studier har belyst disse temaene.

Illustrasjonsbilde av tur

Hva er forholdet mellom livskvalitet og psykiske plager og lidelser? Hvilken rolle spiller fysisk helse og helseatferd for vår livstilfredshet? Kan god livskvalitet være en ressurs og beskyttelsesfaktor i møtet med belastninger og sykdom? Dette er grunnleggende spørsmål av stor betydning for folkehelsearbeidet, og nyere studier har belyst disse temaene.


Nordmenn blant de mest tilfredse i Europa

Tilfredsheten med livet er høy og andelen med betydelige psykiske plager er lav i Norge sammenlignet med de fleste andre europeiske landene. Inntekt og utdanning har dessuten stor betydning for vår psykiske helse. Dette viser en rapport Folkehelseinstituttet har utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet.

Se også:Nordmenn blant de mest tilfredse og minst rammet av psykiske plager i Europa

Insomni øker risikoen for dårlig helse

Pasienter som lider av insomni (vedvarende søvnvansker) rapporterer ofte redusert livskvalitet, og insomni har også blitt knyttet opp mot dårligere funksjon i immunsystemet. Insomnikere rapporterer videre ofte at de har redusert arbeidskapasitet, og flere norske studier har vist at insomni er en sterk og uavhengig risikofaktor for å bli sykemeldt og uføretrygdet.

I en studie fra Folkehelseinstituttet har forskere funnet at insomni øker også risikoen for både psykiske lidelser og kroppslige plager, som leddgikt, hodepine, astma og hjareinfarkt.

Se også:Vedvarande søvnvanskar aukar risikoen for dårleg helse

Hørselstap svekker ikke partners psykiske helse

Ektefeller og samboere til personer med hørselstap har ikke redusert livstilfredshet og dårligere psykisk helse enn andre. Det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen er en forløper til et større planlagt prosjekt som skal se på omsorgsbyrden ved det å være pårørende til personer med ulike fysiske og psykiske sykdommer og handikap.

Kronisk syke barn gir økt risiko for posttraumatiske stress hos far

En av fire fedre med kronisk syke barn har en posttraumatisk stressforstyrrelse. Tidligere symptomer på posttraumatisk stress og en sårbar personlighet hos far øker sjansene for at plagene varer. Det viser en studie som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Universitetsbarneklinikken i Zurich.

Se også:Kronisk syke barn gir økt risiko for posttraumatiske stress hos far - mer om studien

Sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med tilfredshet med livet

Sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med hvor tilfredse vi er med livet. Denne sammenhengen kan i stor grad tilskrives gener. Dette viser en tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forskerne sammenlignet informasjon fra eneggede og toeggede tvillinger for å undersøke hvordan sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med tilfredshet med livet.

Se også:Gener, depresjon og tilfredshet med livet - mer om studien

Gener og miljø påvirker tilfredshet med livet

Kvinner rapporterer flere symptomer på angst og depresjon enn menn, men likevel oppgir kvinner å være like tilfredse med livet som menn. Både arv og miljø er viktige for psykiske ubehagssymptomer og for tilfredshetsvurderinger, men de påvirker kvinner og menn forskjellig. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra tvillinger.

Se også:Gener og miljø påvirker psykiske ubehagssymptomer og tilfredshet med livet - mer om studien

Flere forskningsfunn

Clench-Aas, J. Nes, R. B., Dalgard, O. S. & Aarø, L. E. (2011). Dimensionality and Measurement Invariance in the Satisfaction With Life Scale in Norway. Quality of Life Research, 20, 1307-1317.

Naess S, Eriksen J. & Tambs, K. (2007) Psychological well-being of people with epilepsy in Norway. Epilepsy & Behavior, 11, 310-315

Naess S, Eriksen J & Kristian Tambs (2009) Perceived change in life satisfaction following epilepsy diagnosis. Scandinavian Journal of Public Health, 37, 627-631.

Nes, R. B., Czajkowski, N., Røysamb, E., Ørstavik, R. E., Tambs, K. & Reichborn-Kjennerud,T. (2013). Major Depression and Life Satisfaction: A Population-Based Twin Study. Journal of Affective Disorders, 144, 51-58.

Nes, R. B., Czajkowski, N., Røysamb, E., Reichborn-Kjennerud,T. & Tambs, K. (2008). Well-being and ill-being: Shared environments, shared genes. Journal of Positive Psychology, 3 (4), 1-13.

Nes, R. B. (2007). Well-being and psychological distress: genetic and environmental influences on stability, change, and covariance. Doktoravhandling. Utgår fra Psykologisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Nes, R. B., Røysamb, E., Reichborn-Kjennerud, T., Tambs, K. & Harris, J. R. (2005). Subjective well-being & sleep problems: A bivariate twin study. Twin Research and Human Genetics, 8, 440-449.

Tambs, K. (2004): Moderate Effects of Hearing Loss on Mental Health and Subjective Well-being: Results from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Psychosomatic Medicine 66, 776-782.

Røysamb, E., Tambs, K., Reichborn Kjennerud, T., Neale, M. C., & Harris, J. R. (2003). Happiness and health: Environmental and genetic contributions to the relationship between subjective well-being, perceived health, and somatic illness. Journal of Personality and Social Psychology, 85(6), 1136-1146.

Røysamb, E. (2006). Personality and subjective well-being. In M. Vollrath (Ed.) Handbook of Personality and Health. John Wiley & Sons.

Vittersø, J., Røysamb, E. & Diener, E. (2002). The concept of life satisfaction across cultures: exploring its diverse meaning and relation to economic wealth. In E. Gullone & R. Cummins (Eds.) Social Indicators Research Book Series: The Universality of Quality of Life Constructs. Dordrecht: Kluver Academic Publishers.

Vollrath, M., Alnaes, R., & Torgersen, S. (2003). Differential effects of coping in mental disorders: A prospective study in psychiatric outpatients. Journal of Clinical Psychology, 59(10), 1077-1088. Reprint from volume 52 (2), 125-135.

Vollrath, M. (2001). Personality and stress. Scandinavian Journal of Psychology, 42(3), 335-347.

Vollrath, M., & Torgersen, S. (2000). Personality types and coping. Personality and Individual Differences, 29, 367-378.

Vollrath, M. E. (Ed.). (2006). Handbook of personality and health. Chichester: Wiley & Sons.

Vollrath, M. E. (2007). Resiliens hos barn med kreft. In A. I. H. Borge (Ed.), Resiliens. Oslo: Gyldendal.

Vollrath, M. E., Neyer, F., Landolt, M. A. (2010) Dyadic personality effects on family functioning in parents of newly hospitalized children. Personal Relationships, 17, 27-40.