Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Finne barn med risiko:

Gjentatt kartlegging over tid

Publisert Oppdatert

Det er for tidlig å si noe sikkert om resultater fra ADHD-studien, men det kan se ut som om gjentatte målinger blir viktig i arbeidet med å oppdage ADHD hos barn så tidlig som mulig.

Det er for tidlig å si noe sikkert om resultater fra ADHD-studien, men det kan se ut som om gjentatte målinger blir viktig i arbeidet med å oppdage ADHD hos barn så tidlig som mulig.


jente ser gjennom et rør
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Fordi treåringer er naturlig aktive, og det ikke er unormalt med perioder med dårlig konsentrasjon og kroppslig uro, har det vært vanskelig å vite hvilke barn som får faktiske problemer med dette i skolealder. ADHD-studien kan bidra til å finne ut mer om dette. De første foreløpige funnene kan tyde på at de barna som har betydelig uro og konsentrasjonsproblemer både ved 3 år og ved 3 ½ år kan ha økt risiko for å utvikle mer alvorlige vansker. Det kan dermed se ut til å være viktig å undersøke om denne atferden varer over tid.

For barn og foreldre som strever, er det utviklet flere programmer for å avhjelpe atferdsvansker, bedre sosial mestring og øke foreldrekompetansen. Det er vårt håp at ADHD-studien skal kunne bidra med økt kunnskap slik at denne type programmer kan brukes på best måte.