Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Fortsettelse følger

Hvordan utvikler små barns oppførsel og væremåte seg over tid? I hvilken grad kan man forutsi noe om senere utvikling på et tidlig tidspunkt? Det er planlagt en oppfølgingsstudie som skal se på nettopp dette. Alle familiene som har vært med i ADHD-studien vil få ny invitasjon når barnet er rundt åtte år med spørsmål om de vil være med igjen.

Pål Zeinar og Heidi Aase.
Pål Zeinar og Heidi Aase.

- Det er viktig for oss at så mange som mulig kommer igjen, slik at vi kan se på utviklingen over tid. Oppfølgingsundersøkelsen er en av grunnene til at ADHD-studien er unik i verdenssammenheng, sier prosjektlederne Heidi Aase og Pål Zeiner i ADHD-studien, fra henholdsvis Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I oppfølgingsstudien vil barnet på nytt gjøre ulike tester og foreldre vil bli intervjuet, slik at man kan se på barnets utvikling fra første til andre besøk hos ADHD-studien. Dette vil gi helt nye muligheter til å se etter mønstre og variasjon i barns utvikling og væremåte.

Noe av det forskerne vil se på under oppfølgingsstudien, er om barn med forbigående vansker skiller seg fra de med mer varige problemer. Finnes det typiske trekk hos den gruppen av barn som fortsatt har problemer ved åtteårsalder som man allerede kunne se da barna var i treårsalderen? Hvis man kan finne kjennetegn som er felles for gruppen av barn som får mer langvarige vansker, vil det kunne gjøre det enklere å vite hvem som trenger oppfølging på et tidlig tidspunkt. Det vil være til stor hjelp for familier og hjelpeapparat i framtiden.

- Som i første runde vil også oppfølgingsstudien ha fokus på hvordan barns atferd varierer. Derfor er alle barn som har deltatt i ADHD-studien viktige for oss, både rolige og aktive, med og uten vansker. Vi håper derfor at alle kan tenke seg å komme tilbake til oss når den tid kommer, avslutter Zeiner og Aase.