Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Familie og samliv - resultater fra forskning på livskvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Familie og samliv - resultater fra forskning på livskvalitet

Forskningsfunn

Familie og samliv - resultater fra forskning på livskvalitet

Hvordan henger vår livskvalitet sammen med familieliv, parforhold og foreldrerollen? Studier fra Folkehelseinstituttet har bidratt med ny kunnskap om livstilfredshet knyttet til ekteskap, parforholdsfornøydhet, skilsmisse, svangerskap og livet i småbarnsfamilien.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Hvordan henger vår livskvalitet sammen med familieliv, parforhold og foreldrerollen? Studier fra Folkehelseinstituttet har bidratt med ny kunnskap om livstilfredshet knyttet til ekteskap, parforholdsfornøydhet, skilsmisse, svangerskap og livet i småbarnsfamilien.


Hvordan mødre tilpasser seg til livet med barn

Studien hadde tre hovedformål.

  • For det første å undersøke hvordan mødre generelt tilpasser seg det å få et barn – både med tanke på positiv (livstilfredshet) og negativ (angst- og depresjonslignende plager) psykisk helse.
  • For det andre å undersøke tilpasning blant mødre som opplever å få et barn med ekstra omsorgsbehov. I den forbindelse ønsket vi å belyse både midlertidig stress (få et barn med leppe og/eller ganespalte) og mer kronisk stress (få et barn med Down syndrom). Dette for å undersøke tilpasning for disse mødregruppene spesielt, og for å undersøke tilpasning til uventede livsbelastninger mer generelt.
  • For det tredje ønsket vi å studere sammenhengene mellom livstilfredshet og psykiske plager for å få et rikere bilde av tlpasningsprosessene i denne viktige livsfasen.     

Mer om: Hvordan mødre tilpasser seg når de får et barn med ekstra behov 

Småbarnslykke?

Småbarnsfasen er ikke nødvendigvis den lykkeligste i livet. Det skranter både på tilfredsheten med livet og tilfredsheten med partneren hos de fleste småbarnsforeldre. Men de som er tilfredse med forholdet sitt under graviditeten, har det best tre år seinare. Dette kommer fram i ein studie frå Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Folkehelseinstituttet. Studien omfattar 60 000 norske kvinner med små barn.

Mer om: Småbarnslykke?

Omgivelser og sosiale relasjoner kan endre påvirkning fra gener

Gener er viktige for hvor tilfredse og glade vi er, men gener er mindre viktige dersom man lever i et parforhold. Det er vist at kvinner og menn i parforhold er mer tilfredse og lykkelige enn personer som lever alene. Det å ha en partner ser også ut til å moderere, eller forandre påvirkning fra gener, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Mer om: Omgivelser og sosiale relasjoner kan endre påvirkning fra gener

Hva er risikofaktorer for angst og depresjon hos gravide?

Lav tilfredshet med parforholdet, jobbstress, mistrivsel på jobb, fysisk sykdom hos mor og alkoholproblemer hos mor det siste året er de viktigste risikofaktorene for angst og depresjon i graviditeten, målt i uke 17. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Mer om: Hva er risikofaktorer for angst og depresjon hos gravide?

Morslykke også når baby er født med alvorlig hjertefeil

Også mødre til hjertesyke barn opplever lykke og velvære akkurat som mødre til friske barn, viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Mor kan imidlertid oppleve økt sinne. Tidligere forskning har vist økt forekomst av angst, depresjon og skyldfølelse.

Mer om: Morslykke også når baby er født med alvorlig hjertefeil

Utbredt med sosial støtte i Norge

Lav sosial støtte er en viktig sårbarhetsfaktor for psykiske plager mens god sosial støtte gir beskyttelse. I Norge oppgir rundt ni av ti å ha god sosial støtte og de fleste har en fortrolig venn, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Mer om: Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Flere forskningsfunn

Dale, M.T., Solberg, O., Holmstrom, H., Landolt, M.A., Eskedal, L.T., & Vollrath, M.E. (2011). Mothers of infants with congenital heart defects: Well-being from pregnancy through the child’s first six months. Quality of Life Research. doi:10.1007/s11136-011-9920-9

Dyrdal, G. M., Røysamb, E., Nes, R. B. & Vittersø, J. (2010). Can a Happy Relationship Predict a Happy Life? A Population-Based Study of Maternal Well-Being During the Life Transition of Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. Journal of Happiness Studies, 12, 947-962.

Landolt, M.A., Vollrath, M. E, Niggli, F.K., Gnehm, H.E. & Sennhauser, F.H. (2006). Health-related quality of life in children with newly diagnosed cancer: A one year follow-up study. Health and Quality of Life Outcomes, 4, 63.

Gustavson, K., Nilsen, W., Ørstavik, R.E. & Røysamb, E. (2013). Relationship quality, divorce, and well-being: Findings from a three-year longitudinal study. The Journal of Positive Psychology, (online first).

Gustavson, K., Røysamb, E., von Soest, T., Helland, M.J. & Mathiesen, K.S. (2012). Longitudinal associations between relationship problems, divorce, and life satisfaction: Findings from a 15-year population-based study. Journal of Positive Psychology, 7 (3), 188-197.

Gustavson, K.B., Røysamb, E., von Soest, T., Helland, M., Karevold, E., & Mathiesen, K.S. (2012). Reciprocal longitudinal associations between depressive symptoms and romantic partners’ synchronized view of relationship quality. Journal of Social and Personal Relationships, 29 (6), 776-794.

Marum, G., Clench-Aas, J., Nes, R. B., & Raanaas, R. K. (2013). The relationship between negative life events, psychological distress, and life satisfaction: A population-based study. Quality of Life Research. 1-11.

Nes, R. B. (2011). Kjønn og livskvalitet. I S. Næss, J. Eriksen & Moum (Red), Livskvalitet: Forskning om det gode liv. Oslo: Fagbokforlaget.

Nes, R. B. & Tambs, K. (2011). Helse og livskvalitet. I S. Næss, J. Eriksen & Moum (Red), Livskvalitet: Forskning om det gode liv. Oslo: Fagbokforlaget.

Nes, R. B., Hauge, L. J., Røysamb, E., Kornstad, T., Landholt, M., Irgens, L., Eskedal, L., Kristensen, P. & Vollrath, M. E. (2013). Maternal well-being and psychological distress: A prospective longitudinal study of mothers giving birth to children with congenital anomalies. In Press (Developmental Psychology).

Nes, R. B., Røysamb, E., Harris, J. R., Czajkowski, N. & Tambs, K. (2010). Mates and Marriage Matters: Genetic and environmental influences on subjective well-being across marital status. Twin Research and Human Genetics, 13, 312-321.

Nes, R. B., Czajkowski, N. & Tambs, K. (2010). Family Matters: Happiness in nuclear families and twins. Behavior Genetics, 40, 577-590.

Røsand, G-M., Slinning, K., Eberhard-Gran. M., Røysamb, E., & Tambs, K. (2011) Partner relationship satisfaction and maternal emotional distress in early pregnancy. BMC Public Health, 11 (161) 1-12.

Røsand, G.M.B., Slinning, K., Eberhard-Gran, M., Røysamb, E., & Tambs, K. (2012). The buffering effect of relationship satisfaction on emotional distress in couples. BMC Public Health, 12, 66.

Størksen, I, Røysamb, E., Moum, T., & Tambs, K. (2005). Adolescents with a childhood experience of parental divorce: A longitudinal study of mental health and adjustment. Journal of Adolescence, 28, 725-739.

Størksen, I., Røysamb, E., Tambs, K., & Holmen, T. L. (2006) Adolescents of divorce. Psychological adjustment and well-being. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 75-84.

Vollrath, M. E., Neyer, F., Landolt, M. A. (2010) Dyadic personality effects on family functioning in parents of newly hospitalized children. Personal Relationships, 17, 27-40.