Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Arbeid viktig for god psykisk helse

- Å arbeide har en egenverdi for å opprettholde god psykisk helse. Det sier divisjonsdirektør Arne Holte ved Folkehelseinstituttet foran Verdensdagen for psykisk helse 2010. – Arbeid gir glede, selvfølelse, mening og tilhørighet, og i dagens samfunn er identiteten vår i større grad enn før knyttet opp mot det arbeidet vi gjør, sier Holte.

Arbeid. illustrasjon. Colourbox
Arbeid. illustrasjon. Colourbox
Holte legger til at arbeid også gir inntekt, kollegaer og venner, og at disse faktorene beskytter mot psykisk sykdom.-Arbeid har en egenverdi, og de som faller utenfor arbeidslivet mister mer enn selve jobben. Selvfølgelig jobber vi for å tjene penger, men arbeidet gir de fleste av oss mye mer enn det, sier han.

Holte synes det er for mye fokus på de negative sidene ved arbeid i offentligheten i dag.

Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse; en offisiell FN-dag, som hvert år markeres over hele verden. Formålet er å øke kunnskapen om, bidra til åpenhet om, og bedre holdningene til psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse er i dag den største kampanjen for psykisk helse i verden.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og cirka en tredjedel i løpet av et år, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Psykiske lidelser er plager og symptomer som påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre.

Tap av arbeid påvirker helsen

Arbeidet gir for nesten alle opplevelse av mening, identitet, selvfølelse, tilknytning og mestring. Det gir evne til å forsørge seg selv og andre - og slik en følelse av kontroll over eget liv - og det gir venner. Alt dette er med på å fremme psykisk helse. Taper man arbeidet, taper man også mange av disse helsefremmende faktorene. Økonomiske konjunkturer påvirker arbeidsmarkedet. Nedgangstider skyver ofte folk ut av arbeidet. Det gir økt sykelighet og det rammer sosialt skjevt. De som hadde vanskeligst for å komme inn på arbeidsmarkedet, skyves lettest ut igjen. Mange av disse er allerede i utgangspunktet disponert for psykiske lidelser.

- Arbeid fremmer god psykisk helse, samtidig som psykisk sykdom hemmer utdanning, hemmer unges inntreden på arbeidsmarkedet, og fører til utstøting av arbeidsmarkedet i form av sykefravær og uføretrygd, sier Arne Holte.

Psykiske lidelser er den dyreste av alle årsaker til uførtrygding, og psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefraværet i Norge. I alt koster psykiske lidelser samfunnet mellom 60 – 70 milliarder per år i tapt arbeidsfortjeneste, trygdeutgifter og behandling, viser Folkehelseinstituttets anslag. Altfor mange mennesker faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer.

I 2008 utgjorde psykiske lidelser 13,7 prosent av sykefraværet i den offentlige statistikken. Psykiske lidelser blir ofte underrapportert som årsak til sykemelding, og det er derfor grunn til å tro at den reelle andelen sykefravær på grunn av psykiske plager og lidelser er langt høyere.

- Det er de vanligste psykiske lidelsene, angst, depresjon og alkoholmisbruk, som legger beslag på flest tapte arbeidsår. Det er også disse lidelsene det er lettest å gjøre noe med, sier Arne Holte.

Flere unge faller utenfor

Rapporten ”Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser”, utgitt av Folkehelseinstituttet i 2009, viste at psykiske lidelser også var den nest største diagnosegruppen blant innvilgede utførepensjoner i årene 1992 -2003, etter muskel- og skjelettlidelser. Rapporten viste at uførepensjonering for psykiske lidelser økte i alle aldersgrupper, men mest blant de yngste (særlig 16 -29 år).

- Det å få ned sykefraværet, få folk til å stå i arbeid er altså svært viktig for den enkeltes livskvalitet, for å opprettholde god psykisk helse og forebygge sykdom. Her har samfunnet og den enkelte felles interesser, sier Holte.