Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Angst forekommer oftere hos barn med ADHD»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Angst forekommer oftere hos barn med ADHD

Nyhet

Angst forekommer oftere hos barn med ADHD

En tredel av førskolebarn med ADHD viser symptomer på angst. Sårbarheten for angst begynner allerede i treårsalderen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Bilde av et barn
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En tredel av førskolebarn med ADHD viser symptomer på angst. Sårbarheten for angst begynner allerede i treårsalderen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I denne studien undersøkte forskere om barn i treårsalderen med mye symptomer på ADHD også har økt forekomst av symptomer på angst. Dette er tidligere ikke undersøkt blant så unge barn. Forskerne sammenliknet en gruppe barn med symptomer på ADHD, en gruppe med angstsymptomer uten ADHD og en kontrollgruppe med tilfeldig utvalgte barn som ikke viste symptomer på verken angst eller ADHD.

Resultatene viste at signifikant flere av barna i ADHD-gruppen (33 %) hadde samtidig symptomer på angst, sammenlignet med kontrollgruppen (16 %). Symptomer på ADHD og på angst var uavhengige av hverandre, men funnene indikerer økt risiko for sameksisterende angstproblemer blant barn med mye ADHD-symptomer.

Ulike typer angst

Det finnes ulike typer angst som kan forekomme i førskolebarn (spesifikke fobier, sosial fobi, generalisert angstlidelse og separasjonsangst). Forskerne undersøkte om angstsymptomene var forskjellig hos barn med og uten ADHD-symptomer. De fant flest tilfeller av spesifikk fobi i begge gruppene, mens symptomer på separasjonsangst (angst for atskillelse fra en omsorgsperson) forekom nesten utelukkende i ADHD-gruppen.

- Separasjonsangst er ikke uvanlig hos småbarn og går ofte over, men det kan også være en indikator på vansker som kan vedvare. Derfor bør foreldre og helsepersonell være spesielt oppmerksomme på mulige angstsymptomer hos barn med ADHD, sier avdelingsdirektør og prosjektleder Heidi Aase ved Divisjon for psykisk helse.

Tidlig oppdagelse av angstsymptomer hos småbarn er viktig for tidlige tiltak som kan begrense eller hindre utvikling av angstlidelsen. For eksempel kan foreldre lære å eksponere barna for angstfremmende stimuli på en trygg og kontrollert måte, slik at barna lærer å håndtere angsten.

Om studien   

Alle deltakerne i utvalget (673 totalt) ble rekruttert fra MoBas 36-måneders spørreskjema og gjennomgikk en klinisk undersøkelse. Det ble gjennomført et strukturert, klinisk intervju med en av foreldrene med instrumentet «The Preschool Age Psychiatric Assessment» (PAPA) som kartla omfang og alvorlighetsgrad av symptomer. På grunnlag av resultatene fra PAPA, ble utvalget delt inn i tre grupper. Analysene ble kontrollert for barnets kjønn. Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo Universitets Sykehus og Universitetet i Oslo.

Referanse

Kristin Romvig Øvergaard, Heidi Aase, Svenn Torgersen and Pål Zeiner:  Co-Occurrence of ADHD and Anxiety in Preschool Children Journal of Attention Disorders published online 15 November 2012