Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Vekten i ung voksen alder kan påvirke dødelighet senere i livet

Publisert Oppdatert

Kvinne står på vekt
Foto: Colourbox.com

En rekke studier har funnet sammenheng mellom kroppsmasseindeks (KMI) i voksen alder og dødelighet, men det er lite kunnskap om hvordan KMI i yngre år påvirker helsen i voksen alder. Nye forskningsresultater viser at både høy og lav KMI i ung voksen alder kan føre til økt dødelighet senere i livet.


Har du funnet en feil?

- Vi har sett på KMI fra to års alder opp til ung voksen alder og hvordan det er relatert til dødelighet i alderen 26-60 år. Resultatene viser at KMI i barndommen generelt ikke hang sammen med dødelighet i voksen alder. KMI i ungdomsårene var imidlertid viktig for kvinners helse. Høy eller lav KMI ved 15 års alder ga økt risiko for å dø sammenliknet med normalvektige. Samme mønster så vi blant menn fra 20 års alder. For aldersgruppene 26 og 36 år fant vi økt dødelighet blant de med lav og høy KMI, noe som er i tråd med resultater fra andre studier, sier forsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet.

Økt risiko for hjerte-karlidelser

Studier har vist at overvektige jenter har større sannsynlighet for også å være overvektige når de blir voksne enn gutter. Tidligere funn tyder også på at lange perioder med overvekt i barndommen kan føre til økt risiko for hjerte-karlidelser.

- Dette kan forklare at vi i denne studien fant at overvekt ved 15 års alder er bestemmende for dødelighetsrisiko blant kvinner, men ikke blant menn. Tidligere resultater fra vår studie har vist at økt KMI i ungdomsårene kan ha en uheldig effekt på både blodtrykk og kolesterolnivå. Dette kan forklare noe av den forhøyede dødelighetsrisikoen blant overvektige ungdommer i vår studie. Undervekt i barndommen har tidligere også blitt relatert til høyt blodtrykk og kolesterol, noe som igjen kan føre til tidlig død, sier Strand.

Han understreker at kjønnsforskjellene må ses i sammenheng med at jenter og gutter utvikler seg forskjellig i ungdomsårene. Høy KMI for gutter kan bety økt muskelmasse, som er positivt for helsa, mens økt KMI hos jenter i større grad kan skyldes økte fettreserver, som er mer helseskadelig.

Viktig kunnskap for forebygging av sykdom

Med økende overvektsproblematikk blant barn og unge er forebygging spesielt viktig med tanke på befolkningens fremtidige helse.

- Våre funn tyder på at tiltak som fremmer normalvekt i ungdomsårene kan forhindre tidlige dødsfall i yngre generasjoner, sier Strand.

Om studien

Studien har brukt data fra den britiske kohorte-studien National Survey of Health and Development, hvor de samme personene er fulgt fra fødsel i 1946 til alder 60 år eller død. Få studier har muligheten til å undersøke hvordan vekten gjennom livet påvirker helsen i voksen alder. Lange oppfølgingsstudier er sjeldne, men et av unntakene er denne britiske 1946-kohorten. 5362 nyfødte babyer, som alle ble født i samme uken i mars 1946, har blitt fulgt opp med målinger mer enn 20 ganger gjennom hele livet. Resultatene fra studien er publisert i BMJ-tidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health.