Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Overvekt i ungdomsårene gir økt dødelighetsrisiko

Publisert Oppdatert


Personer som var overvektige allerede i ungdomsårene (14-19 år) hadde en økt dødelighet av en rekke sykdommer i voksen alder; sykdommer i hormonsystemet og ernærings-/stoffskifte sykdommer, hjerte-karsykdommer, tykktarmskreft og åndedrettssykdommer. Det var også flere tilfeller av plutselig død i denne gruppen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Forekomsten av fedme blant barn og ungdom har økt over hele verden, men langtidsvirkningene både med hensyn til sykelighet og dødelighet er foreløpig ikke godt nok kartlagt.

– Vi fant at økende grad av fedme blant ungdom kan føre til en ugunstig utvikling i dødeligheten av en rekke viktige dødsårsaker, konkluderer professor Tone Bjørge ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og forsker ved avdeling for Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

– De som var overvektige i ungdomsårene, både menn og kvinner, hadde en økt dødelighet av indresekretoriske (hormonsystemet) og ernærings-/stoffskifte sykdommer, hjerte-karsykdommer (spesielt av iskemisk hjertesykdom), tykktarmskreft og åndedrettssykdommer. Det var også flere tilfeller av plutselig død i denne gruppen.

Bjørge er førsteforfatter av artikkelen "Body mass index in adolescence in relation to cause-specific mortality: A follow-up of 230,000 Norwegian adolescents" som er publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Den nye studien fra Folkehelseinstituttet så på 227 000 ungdommer (både gutter og jenter) i Norge i alderen 14-19 år som fikk målt høyde og vekt i forbindelse med skjermbildefotografering i perioden 1963-75. I løpet av oppfølgingsperioden, som i gjennomsnitt var 35 år, ble det registrert nesten 10 000 dødsfall i denne gruppen. Årsaksspesifikk dødelighet blant personer som hadde lav og høy BMI (body mass index) ble sammenlignet med dødeligheten blant personer som hadde normal BMI ved start på oppfølgingen.

Les mer om overvekt og fedme i lenken under (lenke til faktaark om overvekt og fedme)

Referanse: Bjørge T, Engeland A, Tverdal A, Davey Smith G. Body mass index in adolescence in relation to cause-specific mortality: A follow-up of 230,000 Norwegian adolescents. Am J Epidemiol 2008.