Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Oppvekstvilkår kan bestemme vekt i voksen alder

Publisert Oppdatert

Foreldrenes sosiale status er bestemmende for de voksne barnas blodtrykk og vekt i 40–50-årsalderen. Det viser en studie med forsker Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, som førsteforfatter.

Måler blodtrykk på gravid
Foto: Colourbox.com

Foreldrenes sosiale status er bestemmende for de voksne barnas blodtrykk og vekt i 40–50-årsalderen. Det viser en studie med forsker Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, som førsteforfatter.


En internasjonal forskergruppe har fulgt 3667 briter og har tatt for seg data om blodtrykk, vekt, høyde og livvidde ved alder 36, 43 og 53 år. Disse dataene ble deretter sammenholdt med fars yrke, som er et mål for sosial status i barndommen.

Dataene er hentet fra briter som alle ble født i løpet av samme uken i 1946. De er del av den såkalte 1946-kohorten i Storbritannia, se fakta nederst. 

Sosiale forskjeller i vekt og blodtrykk

Resultatene viser at de som hadde vokst opp i en familie nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen, hadde høyere risiko for høyt blodtrykk og overvekt i voksen alder enn de som hadde vokst opp i en familie med høyere sosioøkonomisk posisjon.

Vektforskjeller allerede fra 36 år

Vektforskjellene var synlige allerede fra 36-årsalderen. Det gjaldt både kvinner og menn.

- Dere har også data fra 43- og 53-årskontrollen. Holdt forskjellene seg konstante fram til disse kontrollene?

- For mennene var vektforskjellene de samme. For kvinnene ser vi derimot at forskjellene økte.

- Hvordan kan dere forklare at det er vektforskjeller mellom sosiale grupper?

- Studien gir ikke noe svar på det, så det må bli spekulasjon ut fra denne og liknende studier der resultatene peker i samme retning. Forklaringene kan være både biologiske og sosiale. Kvinner går ofte opp i vekt i forbindelse med barnefødsler. I lavere sosiale lag er det kanskje ikke samme sosiale press for å gå ned igjen i vekt og holde lav kroppsvekt som det er i høyere sosiale lag. Fysisk aktivitet kan også ha betydning. Det ser ut til at fysisk aktivitet i barneårene er viktig for fysisk aktivitet i voksen alder, og dette gjelder særlig for kvinner, sier Heine Strand.

En annen forklaring er fødselsvekt. Lav fødselsvekt er hyppigere i lavere sosiale lag, særlig i 1946 da denne gruppen ble født. Lavere fødselsvekt er knyttet til økt risiko for overvekt og høyt blodtrykk i voksen alder.

Blodtrykksforskjeller fra 36 og 43 år

Forskjellene i blodtrykk var synlige ved 36-årskontrollen hos menn, men hos kvinner var det forskjeller først ved 43 års alder.

- Hvorfor øker ikke kvinnenes blodtrykk like tidlig som menns blodtrykk?

- Blodtrykk og vekt henger sammen. Vi tror at menn kanskje tåler mindre vektøkning enn kvinner før blodtrykket øker, sier Heine Strand.

Støtter liknende studier

Studien ble gjennomført mens Heine Strand var gjesteforsker ved Medical Research Councils Enhet for livslang helse og aldring, London, og Det nasjonale instituttet for aldring, Washington, USA. Fire andre forskere ved disse instituttene er medforfattere på studien.

Flere studier peker nå på at de som vokser opp i en familie med lav sosioøkonomisk posisjon i samfunnet, har økt risiko for å få hjerte- og karsykdom i voksen alder. Dette har trolig sammenheng med økt blodtrykk og overvekt i voksen alder, slik denne siste studien viser. Men også røykevaner, fysisk aktivitet, kunnskap om helse og ulik tilgang til helsetjenester er mulige forklaringer.

Sosioøkonomisk posisjon "går i arv"

- Vil forskjellene fortsette i nye generasjoner?

- De som har lav sosial posisjon i barndommen, tar i mindre grad høyere utdanning og går dermed glipp av de gunstige helseeffektene som er forbundet med høyere utdanning – for eksempel å få jobb i røykfritt miljø og bli påvirket av kolleger og venner med gunstige mosjonsvaner. Vi ser at voksne i lavere sosiale lag røyker mer og er mindre fysisk aktive, sier Heine Strand. 

Fakta om 1946-kohorten i Storbritannia

1946-kohorten startet som en studie om forholdene rundt fødselen og oppvekstvilkårene for arbeiderklassen i England. I en bestemt uke i mars 1946 ble 5362 nyfødte rekruttert til studien. De har senere blitt fulgt opp med undersøkelser mer enn 20 ganger gjennom hele livet. Nå er studien blitt til en livsløpsstudie om aldring og kalles The National Survey of Health and Development (NSHD).

1946-korhorten har så langt gitt flere viktige bidrag til forskningslitteraturen, bl.a var det denne studien som kunne slå fast at det er en sammenheng mellom lav fødselsvekt og forhøyet blodtrykk i voksen alder. 

Journal of Epidemiology and Community Health, 2010. E-pub. Strand BH, Murray ET, Guralnik J, Hardy R, Kuh D. Childhood social class and adult adiposity and blood-pressure trajectories 36–53 years: gender-specific results from a British birth cohort