Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Flere overvektige gir ikke mer spiseforstyrrelser

Publisert Oppdatert


Forekomsten av overvekt og fedme blant norske kvinner ble doblet fra 1991 til 2004. Til tross for sterk sammenheng mellom overvekt og fedme og spiseforstyrrelser har forekomsten av spiseforstyrrelser vært stabil i samme periode, viser en studie fra Folkehelseinstituttet, NTNU og Universitetet i Bergen.


Har du funnet en feil?

Colourbox
Colourbox
Resultatene fra studien viser at andelen overvektige kvinner økte fra 15 til 30 prosent i perioden 1991-2004, mens andelen fete økte fra 4 til 9 prosent i samme periode.

- Man har tidligere trodd at fedme er en årsak til spiseforstyrrelser. Den dramatiske økningen i forekomsten av fedme burde dermed føre til en dramatisk økning i forekomsten av spiseforstyrrelser. Derfor er det overraskende at denne studien viser en stabil forekomst av spiseforstyrrelser når andelen overvektige øker, sier Henrik Daae Zachrisson, doktorgradsstipendiat ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Zachrisson er førsteforfatter av artikkelen ”Time Trends in Obesity and Eating Disorders” som er presentert i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders. Studien er gjort i samarbeid med Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen, samt Einar Vedul-Kjelsås og Gunnar Götestam ved NTNU.

Bidrar til økt forståelse av årsaker til spiseforstyrrelser

Andelen kvinner som hadde eller hadde hatt spiseforstyrrelser lå på 10 prosent både i 1991 og i 2004. Selv om den samlede forekomsten av spiseforstyrrelser var stabil, har antall personer med bulimi økt og det har vært en liten nedgang i personer med uspesifiserte spiseforstyrrelser i perioden. Det er uklart hvorvidt dette reflekterer reelle endringer i befolkningen eller om endringene skyldes økt bevissthet om spiseforstyrrelser og større åpenhet rundt temaet.

- Den mest direkte konsekvensen av denne studien er at man som behandler bør være forsiktig med å anta at spiseforstyrrelser er en følgetilstand av fedme, men heller se på de to tilstandene som parallelle. Det viktigste ved disse resultatene er likevel at de bidrar til økt forståelse av årsakene til spiseforstyrrelser. Dette kan i sin tur bidra til forebyggende tiltak eller behandling. Ettersom resultatene er overraskende, mener vi det er viktig at denne studien følges opp med lignende studier nasjonalt og internasjonalt, for å støtte eller avkrefte disse resultatene, sier Zachrisson.

Om studien

Studien er basert data fra NTNU, bestående av to nasjonale, representative utvalg av kvinner i 1991 og 2004. Spiseforstyrrelser ble på begge tidspunktene diagnostisert ved bruk av selvrapporteringsskjema. Spiseforstyrrelser omfatter i denne studien anoreksi, bulimi, overspising og andre uspesifiserte spiseforstyrrelser. Verdens helseorganisasjon definerer overvekt som å ha en kroppsmasseindeks (BMI) på mellom 25 og 30 og fedme innebærer BMI over 30.