Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Fedme påvirker sædkvaliteten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fedme påvirker sædkvaliteten

Nyhet

Fedme påvirker sædkvaliteten

Tidligere forskning har påvist flere sammenhenger mellom overvekt og nedsatt fruktbarhet. Forskere ved Folkehelseinstituttet tar nå del i en ny studie som undersøker hvorfor fedres sædkvalitet går ned når kroppsvekten går opp.

vekt
Foto: Colourbox.com

Tidligere forskning har påvist flere sammenhenger mellom overvekt og nedsatt fruktbarhet. Forskere ved Folkehelseinstituttet tar nå del i en ny studie som undersøker hvorfor fedres sædkvalitet går ned når kroppsvekten går opp.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Forekomsten av overvekt og fedme øker i Norge som i resten av Europa. Stadig flere passerer grensen for det verdens helseorganisasjon (WHO) definerer som overvekt og fedme. Denne «fedme-utviklingen» skyldes blant annet endringer i miljø og levevaner (Wangensteen, 2005).

Komplekst forhold mellom overvekt og sædkvalitet

Seniorforsker Birgitte Lindeman ved Avdeling for kjemikalier og stråling ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener overvekt og redusert sædkvalitet henger sammen, men at det er et komplekst og sammensatt forhold:   

- Man vet at overvekt kan påvirke hormonbalansen i kroppen hos menn, og en reduksjon i antall sædceller hos overvektige er vist i flere studier. Videre er overvektige menn noe overrepresentert blant dem som søker assistert befruktning, sier hun.

Den siste tiden har det blitt økt oppmerksomhet om – og eventuelt i hvilken grad – fedres fedme kan påvirke helsen til deres barn. Forskere er dessuten opptatt av betydningen av såkalte epigenetiske endringer i sædcellen, det vil si forandringer som styrer hvilke gener som skal være aktive og som i noen tilfeller kan gå i arv. På disse områdene eksisterer det per i dag relativt lite forskning.

Forsøk med mus

Lindeman og hennes forsker-kolleger ved FHI benytter to ulike forsøksoppsett med mus for å belyse noen av disse spørsmålene. I det ene oppsettet blir musene gitt en diett med forhøyet fettinnhold; i det andre blir det benyttet mus med arvelig overvekt. Dette skal gi kunnskap om hvorvidt overvekt gir skade på arvestoffet eller på pakkingen av arvestoffet i sædcellene.

Resultater

De første funnene fra undersøkelsene er nå publisert. Resultatene viser blant annet at:

  • overvekt hos mus øker andelen sædceller med trådbrudd i arvestoffet, såkalt fragmentert DNA
  • enkelte gen-uttrykk i testikkelen er endret

Forsøket viser at overvekt øker andel sædceller med skade på arvestoffet og bekrefter dermed funn fra studier i mennesker. Videre vises det at en fettrik diett kan påvirke gener som regulerer hormonbalansen i testikkelen.

Videre forskning

Overføringsverdien fra museforsøk til menneskelige forhold kan være begrenset, medgir Lindeman, men hun mener forsøksoppsettet med diett-indusert overvekt likevel er godt egnet for å studere overvekts-problemer blant mennesker. Dette hevder hun gir forskerne et verktøy til å undersøke årsaker til nedsatt sædkvalitet og til eventuelle arvelige effekter.

- Vår studie styrker hypotesen om at overvekt er assosiert med økt DNA-fragmentering i sædceller. Dette har man sett i noen humane studier, men det kan det være flere medvirkende årsaker. Vi anser derfor at musemodellen er egnet til å studere effekter av overvekt på sædkvalitet sier hun.

Studien er fremdeles i gang, og Lindeman understreker at det kreves videre undersøkelser for å kunne konkludere mer sikkert:

- Så langt har vi vist at vi ser en endret regulering av gener som kan påvirke hormonene i testiklene. Vi trenger mer data før vi kan si noe med styrke om årsakssammenhenger, sier hun.

Om studien

Hovedmetoden som er benyttet i denne undersøkelsen er diett-indusert overvekt i mus.

Det er flere mulige årsaker til den reduserte sædkvaliteten: For lite testosteron, inflammasjonsprosesser og for mye oksidativt stress. Et annet viktig spørsmål er om det er forandringer i sædcellene fra overvektig fedre som kan påvirke avkommet, det vil si gi endringer i sædcellenes epigenetikk.

Disse spørsmålene blir for tiden undersøkt i to pågående studier.

Referanser

Duale, N., Steffensen, I.-L., Andersen, J., Brevik, A., Brunborg, G. and Lindeman, B. (2014), Impaired sperm chromatin integrity in obese mice. Andrology, 2: 234–243.

Wangensteen T., Undlien D., Tonstad S., Retterstål L. Genetiske årsaker til fedme. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005.