Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Kjemikalier i hverdagen:

Vanskelig å sette grenseverdier som tar hensyn til «cocktail»-effekten

Publisert Oppdatert


Ifølge EUs kjemikalieregister er mer enn 140 000 forskjellige kjemiske stoffer i bruk. – Selv om vi har satt grenseverdier for akseptabelt inntak av enkelte stoffer, vet vi imidlertid lite om hvordan disse stoffene virker sammen i en såkalt «cocktail»-effekt, sier Folkehelseinstituttets forskningssjef og professor Georg Becher ved Avdeling for miljøgifter – Kilder og risiko.


Har du funnet en feil?

FHI
FHI
Becher holdt et av innleggene på seminaret “Hvordan kan forbrukerne sikres en giftfri hverdag?” arrangert av Forbrukerrådet i samarbeid med Polyteknisk Forening, Naturviterne og Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi. Han har vært med i en internasjonal ekspertgruppe som på oppdrag av UNEP og WHO har sammenstilt kunnskapen om effekten av hormonforstyrrende stoffer (HFS) på mennesker og dyr.

Becher la frem noen av hovedpunktene fra rapporten State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals - 2012 (Status for forskning på hormonforstyrrende stoffer 2012).

– Vi usettes daglig for en rekke ulike kjemikalier ved eksponering gjennom maten, luften og ulike produkter. Enkelte av disse forbindelsene - som DDT, PCB, PFOA, ftalater og bisfenol A - virker som hormoner, selv ved lave konsentrasjoner. Dette kan blant annet føre til redusert forplantningsevne, immunsvikt, diabetes og nervesykdommer, sier Becher.

Stoffet PFOA, som blant annet finnes i allværsklær, kan for eksempel gi overvektige hunnavkom hos mus. Denne sammenhengen mellom PFOA og overvekt hos avkom er også funnet i en dansk epidemiologisk undersøkelse som Folkehelseinstituttet har bidratt til.

Becher mener at det i dag er helt umulig å unngå en viss eksponering for slike stoffer, og at det derfor er nødvendig å begrense eller forby bruken.

En «giftig» hverdag

De andre foredragsholderne tok for seg temaer fra toksikologisk forskning, overvåkning av befolkningen og lover og regler som iverksettes av myndigheter. Alle foredragsholderne, inklusive to politikere som var invitert, var enige om at bruken av kjemikalier i vår hverdag er et viktig tema.

Det var generell enighet om at vi utsettes for veldig mange kjemiske stoffer og nye nano-materialer som vi ikke har nok kunnskap om. Videre gjør mulige kombinasjonseffekter av mange stoffer («cocktail») det ofte vanskelig å sette meningsfulle grenseverdier. Likevel er kjemikalier en unngåelig del av vår hverdag som vi må finne praktiske måter å leve med.

FHI
FHI
– Det gjøres mye forskning på dette området også her på Folkehelseinstituttet. Det kan og bør imidlertid gjøres mer innen dette feltet, sier forskningssjef Jørn Andreas Holme ved Avdeling for luftforurensing og støy, Folkehelseinstituttet.

– Vi trenger kunnskap for å innføre de riktige reguleringene. Samfunnet må veie opp de positive og negative effektene av ulike stoffer. Noen ganger kan det være lett å redusere eller helt unngå bruk av stoffer. Andre ganger kan det være mer komplisert – skal barna bruke klær med flammehemmende stoffer, eller skal vi risikere at de får brannskader?

Holme er leder av Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi og var med på å arrangere seminaret.

– Hensikten med seminaret var å vise forbrukerne, fagfolk, politikere og andre beslutningstakere hvor viktig det er å arbeide med miljømedisinske problemstillinger på mange ulike nivå, sier Holme.