Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Sammenheng mellom miljøgift og overvekt »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammenheng mellom miljøgift og overvekt

Forskningsfunn

Sammenheng mellom miljøgift og overvekt

Mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Funnene kommer fram i en studie på danske kvinner der Folkehelseinstituttet har deltatt.

Mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Funnene kommer fram i en studie på danske kvinner der Folkehelseinstituttet har deltatt.


fedme overvekt mann dame.jpg
De siste tiårene er det observert en sterk økning i antall overvektige barn og voksne både i Norge og i verden for øvrig. Man mistenker at kosthold og fysisk aktivitet ikke alene kan forklare denne store vektøkningen.

Forskere har framsatt hypoteser om at økende forekomst av hormon¬forstyrrende stoffer i miljøet kan være en mulig medvirkende faktor. Derfor ble denne studien satt i gang og man fant følgende:
  • Døtrene til de mødrene som hadde de høyeste konsentrasjonene av PFOA i blodet under svangerskapet, hadde en tre ganger så stor risiko for å være overvektige i en alder av omtrent 20 år, som døtrene av mødrene med de laveste PFOA nivåene.
  • I beregningene har det blitt tatt hensyn til mange variable, som mors vekt og ulike livsstilsfaktorer.
  • Det ble også funnet sammenheng mellom PFOA-eksponering før fødsel og forhøyede nivåer av insulin og leptin som er to biologiske mål som har sammenheng med overvekt.
  • Nivåene av insulin og leptin var økt også hos sønnene av mødre med høy PFOA, men sammenhengen var svakere enn hos jentene.
  • Det var ikke økt sannsynlighet for utvikling av overvekt hos sønnene.

Hva betyr dette for oss?

- Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva dette kan bety for oss. Studien peker på at det kan være forhold, f.eks miljøgifteksponeringen, som i tillegg til kosthold og fysisk aktivitet betyr noe for overvektsepidemien vi observerer rundt om i verden i dag. Men dette gjenstår å få bekreftet gjennom tilsvarende studier, sier forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet.

- Nivåene av PFOA og andre PFC i Norge var på slutten av 1980 tallet helt tilsvarende som i denne danske studien, hvilket gjør funnene relevante også i Norge. Samtidig er det viktig å påpeke at nivåene av flere av disse miljøgiftene i blodet til norske kvinner har sunket betraktelig siden rundt år 2000. Det er likevel viktig å nevne at dette ikke gjelder alle stoffene og at man generelt bør prøve å begrense vår eksponering for tungt nedbrytbare stoffer, for å redusere risikoen for negative helseeffekter, mener Småstuen Haug.

Fakta om miljøgiften PFOA

PFOA tilhører en gruppe miljøforurensinger som kalles per- og polyfluorerte stoffer (PFC). Dette er forbindelser som brukes eller har blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som for eksempel i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukings skum. Bekymring rundt bruk av disse stoffene oppstod ved årtusenskiftet da et av stoffene kalt perfluoroktylsulfonat (PFOS), ble funnet i naturen mange steder i verden, også i Arktis, og i blodet til mennesker.

Studier har vist at maten er den største kilden for de fleste av oss, men at innemiljøet kan være en viktig kilde for noen. PFC overføres fra mor til barn via morkaken under svangerskapet, men også via morsmelk etter fødsel. Mange av PFCene er tungt nedbrytbare og kan skade levende organismer, noe som gjør at de må betraktes som miljøgifter. 

Fakta om studien

I 1988-1989 ble rundt 1000 gravide i Århus, Danmark rekruttert til en studie der det blant annet ble samlet og frosset ned en blodprøve av kvinnene i uke 30 av svangerskapet. I 2008-2009 ble barna fra disse svangerskapene kontaktet og spurt om de ønsket å delta i en oppfølgingsstudie, hvor blant annet kroppsmasseindeks og livviddemål skulle registreres.

Omtrent 650 av barna samtykket i å delta. Medarbeidere ved Folkehelseinstituttet analyserte mengden av en rekke ulike PFC i mødrenes blod.

Referanse: Halldorsson TI, Rytter D, Haug LS, Bech BH, Danielsen I, Becher G, Henriksen TB, Olsen SF. Prenatal Exposure to Perfluorooctanoate and Risk of Overweight at 20 Years of Age: A prospective cohort study. Environmental Health Perspectives. DOI: dx.doi.org/10.1289/ehp.1104034.