Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Perfluorerte alkylstoffer (PFAS) kan gi redusert fødselsvekt »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Perfluorerte alkylstoffer (PFAS) kan gi redusert fødselsvekt

Nyhet

Perfluorerte alkylstoffer (PFAS) kan gi redusert fødselsvekt

Gravide med de høyeste konsentrasjonene av miljøgiftgruppen PFAS i blodet fikk barn med noe lavere fødselsvekt. Dette kom fram i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Funnet er i tråd med andre studier om uheldige helsevirkninger av PFAS.

Gravide med de høyeste konsentrasjonene av miljøgiftgruppen PFAS i blodet fikk barn med noe lavere fødselsvekt. Dette kom fram i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Funnet er i tråd med andre studier om uheldige helsevirkninger av PFAS.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Et utvalg på 901 deltakere i MoBa som var gravide i 2003/4 deltok i denne undersøkelsen. Blodprøver fra uke 17 i svangerskapet ble analysert for innhold av to typer av miljøgiften PFAS, kalt PFOS og PFOA.

  • Alle gravide hadde målbare mengder av PFOS og PFOA i blodet
  • Fødselsvekten var omkring 100 g lavere hos barn av mødre med de høyeste nivåene sammenlignet med barn av mødre med de laveste nivåene
  • Det var ingen forskjell i forekomst av for tidlig fødsel eller større vekstavvik
  • Nivåene hos de norske kvinnene var sammenliknbare med de som er funnet i tilsvarende studier i andre land

I forsøk med dyr er det sett en klar risiko for uheldige effekter som veksthemning av fosteret dersom dyrene utsettes for PFAS i store konsentrasjoner. Mennesker blir vanligvis utsatt for mye lavere konsentrasjoner. Flere av egenskapene til PFAS er likevel bekymringsfulle, og mange land har innført tiltak for å begrense bruken. Mengden som finnes i mennesker har derfor gått ned de senere åra.

Forfatterne av studien trekker forøvrig fram at fysiologiske faktorer knyttet til svangerskapet kan være en alternativ forklaring til at kvinnene med høyeste nivå av PFAS fikk barn med noe lavere fødselsvekt.

Studien er gjort i samarbeid med National Institutes of Environmental Health i USA.

Fakta om PFAS:

  • PFAS (perfluorerte alkylstoffer) brukes blant annet i impregnerte forbruksprodukter, tekstiler, tepper og matemballasje
  • Fisk og skalldyr er de viktigste matvarekildene for disse stoffene i Norge
  • Innemiljøet kan også bidra til at vi får i oss PFAS
  • Stoffene blir brutt ned svært langsomt, kan skade levende organismer, og blir derfor ansett som miljøgifter
  • Bruken av PFAS har gått vesentlig ned det siste tiåret

Referanse:
Perfluorinated Compounds in Relation to Birth Weight in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Kristina W. Whitworth*, Line S. Haug, Donna D. Baird, Georg Becher, Jane A. Hoppin, Rolv Skjaerven, Cathrine Thomsen, Merete Eggesbo, Gregory Travlos, Ralph Wilson, Lea A. Cupul-Uicab, Anne Lise Brantsaeter, and Matthew P. Longnecker. Am J Epidemiol. 2012; 175: 1209–1216