Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Nye flammehemmere - like ille som de gamle?

Publisert Oppdatert


Flere stoffer som brukes i produkter for å hindre eller hemme brann, har vist seg å være skadelig for miljø og helse, og det er nå forbudt både å produsere og å bruke dem. For å opprettholde brannvernforskrifter blir det tatt i bruk erstatningsstoffer, men det er ikke sikkert at de nye flammehemmerne er noe bedre enn de gamle. Folkehelseinstituttet undersøker nå i hvilken grad vi utsettes for de nye stoffene.


Har du funnet en feil?

Blant de ”nye” stoffene er tungt nedbrytbare bromerte og klorerte stoffer, men også fosforsyrebaserte stoffer som lettere kan nedbrytes.

Flere av disse nye stoffene har allerede funnet veien ut i miljøet og er påvist i ulike miljøprøver og dyr - ikke bare i forurensede områder, men også i Arktis. Det foreligger imidlertid så langt lite kunnskap om nivåer av nye flammehemmere i mennesker.

- På en stor internasjonal miljøkonferanse i Texas nylig, ble disse nye stoffene viet stor oppmerksomhet. Folkehelseinstituttet har lenge arbeidet med bromerte flammehemmere og har nå startet forskning på erstatningsstoffene. Blant annet deltar vi i et stort EU-finansiert prosjekt, sier seniorforsker Cathrine Thomsen.

Om flammehemmere

Flammehemmere brukes i stor utstrekning i en rekke forbrukerprodukter som tekstiler, elektrisk og elektronisk utstyr og ulike plastprodukter til å hindre eller hemme brann. De mest brukte stoffene er tetrabrombisfenol A (TBBPA), polybromerte difenyletere (PBDE) og heksabromsyklododekan (HBCD).

De to siste stoffgruppene har lenge vært i søkelyset på grunn av uheldige miljø- og helsemessige egenskaper. Det er derfor innført forbud mot å produsere og bruke disse stoffene i Norge og i EU. I flere andre land er det er satt i gang prosesser som skal føre til et forbud.

De nye stoffene er delvis bromerte forbindelser beslektet med PBDE, men også polyklorerte stoffer, og alle ser ut til å ha lang levetid i miljøet. Derimot er fosforsyrebaserte stoffer relativ lett nedbrytbare, men blir man utsatt for slike stoffer over lang tid, kan det også føre til en fare for helsen.

Folkehelseinstituttet deltar i EU-prosjektet

"Indoor Contamination with Flame Retardant Chemicals: Causes and Impacts" (INFLAME), som er et Marie Curie Initial Training Network (ITN) under EUs 7. rammeprogram.