Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Når mor ammer, synker nivået av miljøgifter i mors kropp»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Når mor ammer, synker nivået av miljøgifter i mors kropp

Forskningsfunn

Når mor ammer, synker nivået av miljøgifter i mors kropp

Etter ett år med amming er nivået av en rekke miljøgifter sunket med 15 - 94 % i morsmelken, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet. Dette har vært lite studert tidligere.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Etter ett år med amming er nivået av en rekke miljøgifter sunket med 15 - 94 % i morsmelken, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet. Dette har vært lite studert tidligere.


Morsmelk er ernæringsmessig den beste maten for spedbarn og inneholder alle de stoffene barnet trenger for optimal vekst og utvikling. Samtidig inneholder morsmelk lave, men målbare konsentrasjoner av miljøgifter; helseskadende kjemikalier fra industri og industriprodukter som spres vidt i miljøet.

Dermed finner miljøgiftene veien inn i maten og inn i kroppene våre og skilles blant annet ut i morsmelk. Innholdet av miljøgifter i morsmelken speiler innholdet i morens kropp og er derfor godt egnet for å overvåke de mengdene miljøgifter vi utsettes for.

Norge på ammetoppen

Norske kvinner er blant de mødrene i verden som ammer sine barn lengst; omtrent 80% av alle barn får morsmelk når de er et halvt år gamle, og det er ikke uvanlig å amme til barnet er mer enn halvannet år. Dette gjør det spesielt viktig å studere hva spedbarn utsettes for av miljøgifter gjennom morsmelk i Norge.

Ved Avdeling for analytisk kjemi på Folkehelseinstituttet har man nylig undersøkt hvordan innholdet av miljøforurensninger i morsmelken endrer seg i løpet av ammeperioden for den enkelte mor. Over 30 forbindelser av velkjente miljøgifter som bromerte flammehemmere, PCB og perfluorerte alkylstoffer ble undersøkt.

Studien viser at nivået av stort sett alle forbindelsene i melken synker med tiden, og blir redusert med 15-94 % i løpet av ett år med amming. Dette må tas med i betraktningen når man skal vurdere nytte og eventuell risiko ved amming

Mindre miljøgifter enn tidligere

Fra tidligere studier vet vi at innholdet av velkjente miljøgifter i morsmelk og blod har sunket sterkt de siste tiårene. Unntaket er de bromerte flammehemmerne og de perfluorerte alkylstoffene, som først begynte å avta rundt årtusenskiftet.

Nedgangen viser at tiltak som er gjort i industrien og av myndighetene for å redusere tilførselen av disse stoffene til miljøet, har ført til at befolkningen ikke får i seg like mye miljøgifter som tidligere.

Referanse
C. Thomsen, L.S. Haug, H. Stigum, M. Frøshaug, S.L. Broadwell, G. Becher. “Changes in concentrations of perfluorinated compounds, polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in breast milk during twelve months of lactation”. Environmental Science and Technology, 44 (2010) 9550-9556.