Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Nok D-vitamin – lurt med tran »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nok D-vitamin – lurt med tran

Forskningsfunn

Ny studie:

Nok D-vitamin – lurt med tran

For å sikre oss nok D-vitamin og samtidig ha lavt inntak av miljøgiftene dioksiner og dioksin lignende PCBer, bør vi regelmessig spise både fet fisk og ta tilskudd av D-vitamin i form av tran eller annet tilskudd. Dette er kommer fram i en ny studie ved Folkehelseinstituttet. Studien ble nylig presentert på World Nutrition Conference i Rio.

For å sikre oss nok D-vitamin og samtidig ha lavt inntak av miljøgiftene dioksiner og dioksin lignende PCBer, bør vi regelmessig spise både fet fisk og ta tilskudd av D-vitamin i form av tran eller annet tilskudd. Dette er kommer fram i en ny studie ved Folkehelseinstituttet. Studien ble nylig presentert på World Nutrition Conference i Rio.


tran.jpg
God vitamin D-status er viktig for beinsubstansen, men ser også ut til å være viktig for å forebygge andre sykdommer og tilstander, f eks noen typer kreft. Vitamin D dannes i kroppen når huden får sollys på seg. På grunn av den mørke vinteren i Norge, med få timer sol, er betydningen av andre gode vitamin D-kilder spesielt viktig.

Bygger opp under kostråd

Studien viser at bruk av tran eller annet vitamin D-tilskudd var viktig for å oppnå god vitamin D-status. Funnene bygger opp under Helsedirektoratets kostråd på dette området. Som tidligere råd fra Mattilsynet slår fast, bør inntaket av fiskelever og måseegg delvis begrenses til tross for høyt næringsinnhold. Grunnen er at disse matvarene kan ha høye nivåer av dioksiner og dioksinlignende PCBer (polyklorinerte bifenyler).

Resultatene i denne studien antyder at høye nivåer av vitamin A fra fiskelever muligens kan begrense nytten av vitamin D i kroppen. Dagens tran er renset for det meste av dioksiner og dioksinlignende PCBer og mengden A-vitamin er regulert ned.

Om studien

Deltakerne i studien ble delt i to grupper, med utgangspunkt i om de hadde spist fiskelever og/eller måseegg eller ikke.

Gruppen som spiste fiskelever og måseegg hadde

  • dobbelt så høyt inntak av dioksiner og dioksinlignende PCBer sammenlignet med dem som ikke spiste disse matvarene
  • høyere konsentrasjon av disse stoffene i blodet
  • lavere vitamin D-status enn den andre gruppen

- Ett av våre mål var å se om miljøgiftene kunne forstyrre sammenhengen mellom inntak av vitamin D og vitamin D-status. Dette viste seg å ikke henge sammen med innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCBer, men derimot muligens med innholdet av vitamin A (retinol) i fiskelever. Dette er i overensstemmelse med resultater fra dyreforsøk og andre studier der inntaket av vitamin A i form av retinol var høyt, sier forsker Bryndis Eva Birgisdottir.

Hos gruppen som ikke spiste fiskelever og/eller måseegg var det

  • sterkere sammenheng mellom inntaket av vitamin D og vitamin D-status
  • best vitamin D-status hos dem som tok tran
  • ingen sammenheng mellom vitamin D-status og vitamin A-inntaket
  • lavt inntak av dioksiner og dioksinlignende PCBer

Denne studien er en del av Den norske fisk og vilt undersøkelsen og inkluderer 182 deltakere som svarte på et omfattende spørreskjema om matinntak og ga en blodprøve.

Referanse:
Birgisdottir BE, Brantsaeter AL, Kvalem HE, Knutsen HK, Haugen M, Alexander J, Hetland RB, Aksnes L, Meltzer HM. Fish liver and seagull eggs, vitamin D-rich foods with a shadow: results from the Norwegian Fish and Game Study. Mol Nutr Food Res. 2012 Mar;56(3):388-98. doi: 10.1002/mnfr.201100395. Epub 2012 Feb 8.